روز: دی ۵, ۱۳۹۸ (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

۵ دی ۱۳۹۸

قابلیت جستجو و همچنین مسیریابی آدرس  مطب دکتر غلامحسین قائدی و همچنین کلینیک راستین به این نقشه اضافه شد و از این پس میتوانید با جستجوی این عبارتها از این قابلیت در نقشه گوگل استفاده کنید