جهت استفاده از خدمات مشاوره کودک نوجوان لطفا به این نکات توجه کنید :

برخی از کودکان و نوجوانان هنگام گذر از مراحل رشد جسمی ، عاطفی ، اجتماعی ، جنسی و … با مشکلاتی مانند اضطراب ، بیش فعالی ، کمبود تمرکز ، افسردگی ، دوست یابی ، وسواس و … روبرو می شوند . همه کودکان ممکنست به کمک حرفه ای روان شناسان نیاز پیدا نکنند اما آنچه مسلم است اینست که همه کودکان و نوجوانان به والدینی نیاز دارند که به روش های مواجه شدن با مشکلات هیجانی فرزندان آگاهی داشته باشند . هرچند جامعه ، فرهنگ ، ژنتیک ، تلویزیون ، مدرسه و … بر بروز مشکلات فرزندانمان تاثیر دارند با این حال اولین و اساسی ترین عامل در بهبود بهداشت روانی فرزندان ، محیط زندگی کودک یعنی خانواده است . محیط زندگی کودک شما شامل عقاید ، رفتارها ، دستورها ، روش های انضباطی و سبک زندگی شما والدین گرامی است . وقتی به فرزندمان نظم و انضباط یاد می دهیم باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که یاد گرفتن و ایجاد تغییر در رفتار و عاطفه یک کودک یا نوجوان فرآیندی آرام و تدریجی است . اگر می توانستیم فرزندمان را به سرعت تغییر دهیم چیز بدی نبود اما واقعیت این است که اصلاح روش های تربیتی فرزندان نیاز به وقت گذاشتن و تمرین بسیار از سوی والدین دارد . بنابراین در صورتی که نیاز به دریافت خدمات مشاوره کودک نوجوان پیدا کردید لطفا به این نکات توجه فرمایید :

1 – همکاری و پشتکار شما والدین گرامی با مشاور کودک نوجوان در تغییر و بهبود وضعیت رفتاری عاطفی فرزندتان بسیار ضروریست . هر چند در سودمندی آموزشهای روان شناختی برای فرزندتان تردیدی نیست با این حال تغییر در محیط خانوادگی از سوی شما والدین در اولویت قرار دارد .

2 زمان تعیین شده برای هر جلسه مشاوره کودک نوجوان 45 دقیقه است و در صورتیکه به زمان جلسه اضافه شود ، هزینه مشاوره نیز افزایش می یابد .

3 لطفا در ساعت مقرر در کلینیک حضور پیدا کنید تا بتوانید از وقت خود به طور کامل استفاده کنید و در نتیجه با ساعت مراجع بعدی تداخل ایجاد نشود . ساعتی که از روز قبل با شما هماهنگ می شود صرفا به شما اختصاص دارد بنابراین برنامه خود را برای حضور در کلینیک از روز قبل مشخص کنید .

4 از کنسل کردن وقت مشاوره فرزندتان در همان روز بپرهیزید . در صورت نیاز ، 24 ساعت قبل جلسه فرزندتان را کنسل کنید .

5 در صورتیکه کنسل کردن ساعت مشاوره در همان روز مقرر و به تعداد 2 مرتبه تکرار شود ، مراجع موظف است تا در جلسه بعدی هزینه یک جلسه کنسل شده را نیز بپردازد .

 

با تشکر

کلینیک تخصصی علوم رفتاری و روانپزشکی بالینی دکتر غلامحسین قائدی

دیدگاهتان را بنویسید