«انسان و رفتار جنسی(۱۳)» به قلم دکتر غلامحسین قائدی

افراد مختلف به شیوه های گوناگون رفتار جنسی خود را ابراز می دارند، تجلی رفتار جنسی از فردی به فردی دیگر بسیار متفاوت بوده و در گستره زندگی و نوع روابط بین فردی، متاثر از عوامل گوناگونی است که رفتار جنسی فرد را شکل داده اند. هویت جنسی، گرایشات و تمایلات جنسی، احساسات و هیجانات، آموزه هایمان، ارزش ها و باورهای فرهنگی و اجتماعی مان در بستر روابط بین فردی مان، تنوع گسترده ای از رفتارهای جنسی را ایجاد کرده است. معانی پشت پرده این رفتارها نیز در همان بافت ارتباطی و در گستره زندگی مان متفاوت خواهد بود. برای مثال بوسیدن یک رفتار جنسی تلقی می گردد؛ اما در روابط بین فردی گوناگون معانی متفاوتی دارد؛ بوسیدن همسر ممکن است به منظور آغاز معاشقه صورت گیرد، بوسیدن یک دوست ممکن است به معنای صمیمت و محبت باشد. در این مبحث می کوشیم گستره ای از رفتارهای جنسی متفاوت را در بافت ارتباطی مورد بررسی قراردهیم و رفتارهای جنسی متنوع را توصیف کنیم.  …. ادامه مطلب

به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید