ممکن است حس کنيد از رابطه زناشويي‌تان لذت نمي‌بريد و علت آن را انزال زودرس بدانيد اما مشکل انزال زودرس حالتي تعريف شده است و به انزال غيرقابل كنترلي گفته مي‌شود كه مكرر و بر خلاف ميل شخص و بدون كنترل، قبل از نزديكي يا مدت زمان بسيار كمي پس از آن و با ميزان تحريك كم و برخلاف ميل فرد انجام مي‌گيرد…

هرچند معيار دقيقي براي زمان انزال وجود ندارد، اما در تعداد زيادي از متون، به انزالي كه كمتر از 2دقيقه و بدون كنترل شخص روي دهد، «انزال زودرس» مي‌گويند.
اين مساله مي‌تواند باعث نارضايتي ج ن س ی در 2 طرف شود و اضطراب ناشي از اين مشكل را تشديد كند. اغلب مبتلايان، دچار مشكل عصبي مي‌شوند و احساس شرم و ناراحتي مي‌كنند.
اين افراد مضطرب هستند و از اينكه نمي‌توانند تماس ج ن س ی موفقي داشته باشند، در رنج و عذاب به سر مي‌برند. وقتي اين اضطراب، به اضطراب اوليه افراد مبتلا اضافه مي‌شود، مشكل را تشديد مي‌كند.
در بيشتر موارد، انزال زودرس عامل يا دليل خاصي ندارد. شرطي‌شدن، عوامل فرهنگي، ازدواج‌هاي پرتنش، تجربه ج ن س ی كم در اوايل ازدواج، عوامل رواني، مصرف مواد، برخي عوامل پزشكي و… مي‌توانند باعث انزال زودرس شوند.
تكرار اين مساله و احتمال سرزنش همسر، مي‌تواند فرد را دچار اختلال در عزت‌نفس كند. اعتمادبه‌نفس پايين نيز باعث تشديد انزال زودرس، به وجود آمدن سيكلي معيوب و تثبيت بيماري مي‌شود. اين اعتمادبه‌نفس در موفقيت‌ها تقويت و در شكست‌ها و ناكامي‌ها كم مي‌شود بنابراين انزال زودرس و اعتمادبه‌نفس، رابطه تنگاتنگي دارند و همديگر را تقويت يا تضعيف مي‌كنند زيرا يكي از عوامل مهم و موثر در انزال زودرس، عدم اعتمادبه‌نفس براي شروع يا اداره‌ خوب يك رابطه زناشويي است.

دكتر غلامحسين قائدي/روان‌پزشک کلينيک خانواده و مشكلات ج ن س ي

دیدگاهتان را بنویسید