مساله خیانت بین زوجین می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد، داشتن روابط جنسی با فردی غیر از همسر، روابط عاطفی با دیگری و به طور کلی روابط عاطفی خارج از روابط زناشویی ابعاد گوناگون، خیانت به همسر محسوب می شوند. با این حال باید دقت کرد و هر نوع رابطه ای یا هر نوع فعالیت اجتماعی هسمران را به منزله خیانت آن ها به یکدیگر در نظر نگرفت، هرچند باید بیان داشت مساله خیانت به همسر را باید در بافت اجتماعی، فرهنگی و عقیدتی هر جامعه ای توصیف کرد، بعلاوه برخی زوجین ممکن است توافقاتی در زمینه روابط خاص خود داشته باشند، که نمونه آن در برخی جوامع مشاهده میگردد؛ بنابراین باید گفت که مرزها در این ارتباط روز به روز گسترده تر و پیچیده تر می شوند و اظهار نظر ها نیز سخت تر. عضویت در شبکه های اجتماعی چه از نوع اینترنتی (نظیر فیس بوک، تویتر، اسکایپ و…) و چه از نوع فعالیتهای فیزیکی اجتماعی (نظیر عضویت در انجمن های ادبی مانند شب شعر، تورهای تفریحی و…) به خودی خود به معنای خیانت زوجین به یکدیگر یا تلاشی در این زمینه نیست، البته چنین عضویتی ممکن است به صورت خواسته یا ناخواسته به شکل گیری روابطی منجر شود؛ و در مواردی شکل خیانت و بویژه خیانت عاطفی را به خود گیرد؛ به گونه ای که روابط اینترنتی آرام آرام به روابط رودر رو منجر شده و روابط عاطفی یا جنسی شکل گیرد. با این حال برای بسیاری عضویت در شبکه های اجتماعی به معنای داشتن فعالیت های اجتماعی، رد وبدل کردن اطلاعات و… است و شکل گیری روابط بین فردی از این طریق صرفا به معنای روابط اجتماعی قلمداد میگردد. باید دید هدف از مشارکت در این شبکه ها چیست و فعالیت های فرد در این شبکه ها به چه صورت می باشد، برای برخی عضویت در این شبکه ها وسیله ای است برای پرکردن خلاء های عاطفی و رهایی از تنش های شدیدی که در روابط زناشویی و عاطفی شان وجود دارد، پاسخی است به بی توجهی های عاطفی و جنسی همسرانشان. در این جا تعیین اینکه چه کسی به معنی واقعی خیانت کرده است بسیار دشوار است؛ زوجی که با خودخواهی زیاد به همسرش بی توجهی (از نظر عاطفی، جنسی و…) کرده است، یا زوجی که به نوعی بن بست عاطفی رسیده است و به شبکه های اجتماعی روی اورده است؟ همانطور که بیان شد باورهای اجتماعی و فرهنگی در تعیین اینکه این قبیل روابط خیانت محسوب می شوند یا خیر، نقش بسیار موثری ایفا می کنند و تعین مرزها در این ارتباط بسیار دشوار است.

دیدگاهتان را بنویسید