مشخصات فـــــــردي
رسول روشن چسلی متولد:1338 شماره شناسنامه: 1 صادره از : تالش متاهل
آدرس محل كار: ابتداي آزادراه تهران_قم ؛ روبروي حرم مطهر حضرت امام خميني(ره)؛ دانشگاه شاهد؛ دانشكده علوم انساني؛ گروه روان شناسي تلفن: 51212426
نشانی پست الکترونیک : RasolRoshan@yahoo.com تلفن همراه: 09121303758
سوابق تحصيلي
دیپلم اقتصاد اجتماعی 1358 مدرسه آیت الله طالقانی رشت
کارشناسی روان شناسی بالینی 1366 دانشگاه علامه طباطبائی
کارشناسی ارشد روان شناسی 1369 دانشگاه تربیت مدرس
دکتری روان شناسی PH.D 1375 دانشگاه تربیت مدرس
سوابق آموزشي
سابقه تدريس: 16 سال
دروس تدريس شده
مقطع كارشناسي:
آسیب شناسی روانی ، نظریه های شخصیت ، روان شناسی اجتماعی ،انگیزش و هیجان ، روان شناسی رشد
مقطع كارشناسي ارشد:
آسيب شناسي رواني پيشرفته، رفتار درماني شناختي، روان شناسي شخصيت.
سوابق پژوهشـــــــي
مقاله ها ي چاپ شده
1- دکتر احمد علی نور بالا ، دکتر رسول روشن مقایسه تاثیر روشهای آرامسازی تدریجی و داروهای آرام بخش در کاهش فشار روان .. مجله دانشور ، سال پنجم ، شماره 19 ، 1377.
2- دکتر رسول روشن ، دکتر. محمد نریمانی. بررسی میزان شیوع و علل افسردگی در میان دانش آموزان مدارس متوسط شهرستان اردبیل مجله دانشور ، سال نهم ، شماره 39 1381.
3- دکتر رسول روشن .بررسی موانع و مشکلات ازدواج دانشجویان دانشگاه های تهران . مجله طب و تزكيه. ویژ ه نامه همایش کشوری نقش ازدواج در بهداشت روانی دانشجویان. 1376.
4- دکتر رسول روشن ، فریبا مدرس .مقایسه تیپ های شخصیتی و سلامت روان بیماران لو پوس ارتیماتری سیستمیک و آرتریت روماتوئید. مجله حکیم ، دوره پنجم ، شماره 4، 1381.
5- دکتر رسول روشن . بررسی سطوح وانواع تنیدگی و راهبر د های مقابله ای در دانشجویان و مقایسه آنها در دانشجویان غیر شاهد . مجله دانشور ، سال یازدهم ، دوره جدید ، اردیبهشت ، شماره 2، 1383.
6- دکتر محمد نریمانی ، دکتر رسول روشن .تاثیر شیوه شناختی – رفتاری در کاهش میزان افسردگی . مجله روان شناسی ، 1377.
7- دکتر رسول روشن ، دکتر محمد رضا شعیری ، نقش روابط مشاوران بر میزان سازگاری و سلامت روان دانشجویان . دکتر رسول روشن ، دکتر محمد رضا شعیری ، مجله دانشور ، شماره 10 ، 1384.
8- رابطه هوش هیجانی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه تهران. علی اکبر حدادی کوهسار،دکتر رسول روشن،دکتر علی اصغرنژاد فرید مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران، سال 37 ،شماره 1 ،1386
9- ویژگیهای روان سنجی آزمون شخصیتی نئو FF-I ؛ دکتر رسول روشن؛ دکتر محمد رضا شعیری؛مهدیه عطری فرد ؛ نیکخواه؛ رحیمی وقائم مقامی ، مجله دانشور رفتار،شماره 16، 1385
10- مطالعه برخی ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی (QLQ)محمد رضا نایینیان، دکتر محمد رضا شعیری، دکتر رسول روشن، کبری صید محمدی و زهره خلمی، مجله دانشور رفتار، سال دوازدهم، شماره 13،1384
11- بررسی سلسله مراتب ارزش های دانشجویان دانشگاه شاهد طی سال های 1377 تا 1380؛ دکتر احمد علي نور بالا، دکتر رسول روشن، سقراط فقيه زاده، رضا شاكري ،رضا محمد صالحي مجله دانشور رفتار، سال چهارم، دوره جديد، شماره22.؛ ارديبهشت 1386
12- نقش آموزش پس خوراند زیستی در مهار درد آزمایشگاهی با توجه به عامل کمال گرایی،رضا شاکری ، دکتر محمد رضا شعیری ، دکتر رسول روشن،مجله روان شناسی ،سال یازدهم، شماره 1 ،1386.
13- مقایسه هوش هیجانی و سلامت روان دانشجویان با روابط عاطفی آنان در خانواده ، علی اکبر حدادی کوهسار،دکتر رسول روشن،دکتر علی اصغرنژاد فرید،مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز ، سال اول، شماره 4،‌زمستان 1385
14- ويژگي هاي شخصيتي بازيگران سينما و تئاتر. فاطمه مخزن موسوي، دكتر رسول روشن، دكتر رضا پورحسين.مجله فصلنامه تازه هاي روان درماني؛ شماره46-45 ، پاييز و زمستان 1386
15- نقش اطلاع از تشخيص سرطان در كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش،آزاده طاولي، دکتر علي منتظري، دکتر محمدعلي محققي، دکتر رسول رشن، دکتر زهرا طاولي و مهديه ملياني؛ فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي، سال ششم، شماره سوم، تابستان 1386
16- بررسي اعتبار و پايايي مقياسي براي سنجش سرسختي روان شناختي دانشجويان؛ دكتر رسول روشن، رضا شاكري، مجله علمي و پژوهشي روان شناسي معاصر؛ پذيرش براي چاپ،1387
17- معنويت و سلامت روان؛ اميد ساعد، دكتر رسول روشن ، فصلنامه تازه هاي روان درماني؛ شماره48-47 ، بهار و تابستان 1387
18- راهبردهاي انحراف توجه در افزايش تحمل درد آزمايشگاهي؛ دكتر رسول روشن ،بهزاد سنجابي،دكتر كاظم رسول زاده طباطبايي، دكتر محمد علي اصغري مقدم، مهديه عطري فرد. مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران(حيات)،سال دهم، شماره23، زمستان1383.صص27-24
19- بررسي ويژگي هاي مبتني بر روان سنجي پرسشنامه تشخيصي يانگ (YDQ) ؛‌ دكتر رسول روشن مهديه عطري فرد، مرضیه خادمیان، مجله علوم روان شناختي/دوره هفتم ، شماره 25؛‌بهار 1387
20- بررسي اعتبار و پايايي سومين مقياس تجديد نظر شده مقياس عاطفه خودآگاهي براي بزرگسالان(TOSKA-3) ، دكتر رسول روشن، مهدیه عطری فرد،ثنا نوری مقدم، مجله دانشور رفتار، سال چهاردهم،دوره جدید شماره 25، آبان 1386
21- مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و عادی، دکتر رسول روشن، مهدی صحراگرد، ثنا نوری مقدم، فصلنامه علمی و ترویجی امنیت و نظم، سال اول/ شماره سوم/پاییز 1387
22- تاثیر برنامه های آموزش فرزند پروری مثبت بر کاهش شکایات جسمانی کودکان؛ الناز پور احمدی، محسن جلالی، دکتر رسول روشن، علیرضا عابدین، مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل،دوره یازدهم/شماره2/ خرداد و تیر 1388
23- معنویت و سلامت روان ، امید ساعد و دکتر رسول روشن.فصلنامه تازه های رواندرمانی، سال شانزدهم، شماره 55و56 بهار و تابستان 1389
24- اثر بخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه ی شناختی-رفتاری بر کنترل قند خون و افسردگی در بیماران دیابتی نوع 2. محمدحسن دوازده امامی،دکتر دکتر رسول روشن ، علی محرابی و دکتر عباس عطاری.مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. دوره یازدهم شماره ی 4، صفحه های 392-385 آبان 1388
25- بررسی مقایسه ای اختلالات عاطفی – رفتاری و عملکرد تحصیلی کودکان هفت تا 11 ساله محروم از پدر و عادی؛محسن جلالی، الناز پور احمدی، علیرضا عابدین، دکتر رسول روشن ،فصلنامه روان شناسی بالینی، سال اول، شماره دوم ، تابستان 1388
26- بررسي ميزان افسردگي همسران شهيد استان تهران با استفاده از مقیاس ویژه سنجش افسردگی همسران شهید؛ دکتر رسول روشن ، رضا شاکری . افق دانش: فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گناباد، دوره 16، شماره 1 ، بهار 1389
27- مقایسه دو رویکرد قصه گویی در کاهش مولفه های رفتار پرخاشگرانه از دیدگاه والدین،راضیه نصیرزاده و دکتر رسول روشن، ؛ مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره دوازدهم، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 76-70
28- تاثیر قصه گویی بر کاهش میزان پرخاشگری پسران 6 تا 8 ساله؛ راضیه نصیرزاده؛ دکتر رسول روشن ، مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران، سال شانزدهم، شماره 2، تابستان 1389؛126-118
29- تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه تجربه سوگ (GEQ) در نمونه ایرانی، سمیه مهدی پور، دکتر شهریار شهیدی، دکتر رسول روشن ، دکتر محسن دهقانی؛ دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور روان شناسی بالینی و شخصیت13، سال شانزدهم ، دوره جدید، شماره 37 ، آبان 1388
30- بررسی اعتبار و پایایی مقیاسی برای سنجش سرسختی روان شناختی دانشجویان، دکتر رسول روشن ، رضا شاکری؛ دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور روان شناسی بالینی و شخصیت 2، سال هفدهم ، شماره 40 ، اردیبهشت1389
31- بررسی رابطه باورهای مذهبی و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانی ، روح اله عباسی و دکتر رسول روشن ، دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور روان شناسی بالینی و شخصیت 3 ، سال هفدهم ، شماره 43، آبان 1389
32- بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر خود نظم بخشی بر 21-کاهش تعارض زناشویی ، دکتر رسول روشن، علیرضا علینقی و آزاده طاولی؛ فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات روان شناسی بالینی ، سال اول ، شماره 1 ، زمستان 1389
33- تاثیر قصه بر کاهش مولفه های رفتار پرخاشپگرانه، راضیه نصیرزاده و ، دکتر رسول روشن ؛ مجله روان شناسی و علوم تربیتی(علمی_پژوهشی)، سال 40، شماره 2 تابستان 1389 صص 21-35
1- anxiety and depression in patients with gastrointestinal cancer:
Does knowledge of cancer diagnosis matter?Azadeh Tavoli, Mohammad Ali Mohaghegh, Ali Montazeri,Rasol Roshan, Zahra Tavoli and Sepideh Omidvari . BMC Gastroenterology 2007 . 7:28
2- Quality of life in women with Fibromyalgia;Archives of medical science.2009,5,2:267-270
3- Depression and quality of life in cancer patients with and without pain: the role of pain beliefs;Azadeh Tavoli, Ali Montazeri, Rasool Roshan, Zahra Tavoli1 and,Mahdiyeh Melyani,BMC Cancer 2008,8:177
4- Historical Cohort study of chemical warfare victims,20 years after sulfur mustard exposure(sardasht-iran cohort study): design and methods, Immunoregulation research group of shahed university & research group sardasht-iran cohort study. Archives of Iranian medical science,2009,12(1):
5-14
5- Disclosure of cancer diagnosis and quality of life in cancer patients: should it be the same everywhere?montazeri A; Tavoli A; Mohagheghi MA;Roshan R; Tavoli Z.BMC Cancer 2009,9:39
6- The role of Meta-cognition beliefs on substance dependency, Omid saed, hamid yaghubi and rasol roshan, Procedia social and behavioral science 5(2010) 1676-1680
7- Investigating different aspects of identity among the students of Tehran university : the role of sex differences. Rogayeh Mousavi & Rasol Roshan. procedia social and behavioral sciences 5(2010)1884-1889
مقاله هاي ارائه شده درهمايش ها
 نقش آموزش در شکل گیری نگرش و عملکرد جنسی . دکتر ر سول روشن . اولین گنگره خانواده و مشکلات جنسی ،24 و 23 مهر ماه 1382.
 مقایسه روش های آرامسازی تد ریجی و دارو های آ رامبخش در کاهش فشار روانی دانشجویان . دکتر احمد علی نور بالا ، دکتر رسول روشن . نخستین گنگره انجمن روان شناسی ایران ، 1376.
 فرآیند مشاوره ازدواج . دکتر رسول روشن ، همایش سراسری مشاورین ، 1376.
 بررسی عوامل موجود در نگرش دانشجویان دانشکده علوم انسانی به ریاضیات . دکتر رسول روشن ، اولین همایش نقش و جایگاه ریاضیات در علوم انسانی و پزشکی ، 1380.
 نقش مراکز مشاوره در ارائه خدمات مشاوره ای به اساتید راهنما . دکتر رسول روشن .همایش علمی – تخصصی مسئولین مراکز مشاوره دانشجويی دانشگاه های وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، آبان 1376.
 تاثیر درد سرطانی بر سلامت جسمی و روانی بیماران مبتلا به سر طان. نرگس کریم زاده ، دکتر رسول روشن و دکتر محمد علی اصغری مقدم . اولین گنگره دانشجویی سر طان 5-4 اردیبهشت 1382.
 نقش صمیمیت در سلامت جنسی . دکتر رسول روشن . دومین گنگره خانواده و سلامت جنسی ، 1384.
 مقایسه معیارهای ازدواج والدین و جوانان . دکتر رسول روشن ، سمیرا پهلوان . دومین کنگره خانواده . دانشگاه شهید بهشتی . 1385.
 رابطه نگرش جوانان به والدین و سلامت روان آنان . دکتر رسول روشن ، خانم خسروشیری . دومین کنگره خانواده . دانشگاه شهید بهشتی . 1385.
 رابطه كاركردهاي جنسي با نوع رابطه؛ دکتر رسول روشن،مهديه عطري فرد، هدي عصار و سميه اقتدارن‍ژاد. سومين كنگره خانواده و مشکلات جنسی ،آذر ماه 1386.
 مقیاس حافظه وکسلر،امید ساعد،دکتر علی رضا مرادی ، دکتر رسول روشن، سومین کنگره نوروپسیکولوژی ایران،خرداد 1386.
 بررسي اثربخشي درمان هاي آموزش آرام سازي بدون تنش همراه با بيوفيدبك و حساسيت زدايي از طريق حركت چشم و بازپردازش آن بر درمان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه؛ اولين همايش سراسري ارتقائ سلامت ايثارگران دانشگاه شاهد؛ 13-12 دي ماه 1386
 مقايسه سلامت رواني و شيوه هاي مقابله جانبازان و افراد عادي؛ اولين همايش سراسري ارتقائ سلامت ايثارگران دانشگاه شاهد؛13-12 دي ماه 1386
 مقايسه استرس و منبع كنترل دانش آموزان پسر دبيرستاني محروم از پدر؛ اولين همايش سراسري ارتقائ سلامت ايثارگران دانشگاه شاهد؛13-12 دي ماه 1386
 بررسی عوامل تعییین کننده خانوادگی در بروز اختلالات عاطفی – رفتاری کودکان هفت تا 11 ساله؛ الناز پور احمدی، محسن جلالی ، علیرضا عابدین، دکتر رسول روشن، شهلا پاکدامن،کنگره ملی سلامت خانواده،6-4 دیماه 1387؛تهران
 بررسی مقایسه ای اختلالات عاطفی – رفتاری و عملکرد تحصیلی کودکان هفت تا 11 ساله محرم از پدر و عادی؛محسن جلالی، الناز پور احمدی، علیرضا عابدی، شهلا پاکدامن، دکتر رسول روشن ،اولین کنگره سراسری تعیین گرهای اجتماعی سلامت در ایران20-19 تیرماه 1387،انزلی
 آسیب شناسی روانی مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتار درونی سازی شده و برونی سازی شده؛ محسن جلالی، الناز پور احمدی، علیرضا عابدی، محمدرضا شعیری، دکتر رسول روشن ، اولین کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه 25-23 اردیبهشت 1388 تهران
 بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر کنترل قند خون و کیفیت زندگی در بیماران دیابتی نوع 2، محمدحسن دوازده امامی، علی محرابی، عباس عطاری، دکتر رسول روشن ؛ دومین کنگره سراسری پژوهش های روان شناسی بالینی29 بهمن الی 1 اسفند 1387
 تاثیر داستان بر کاهش میزان پرخاشگری پسران 6 تا 8 ساله؛ دکتر رسول روشن ، راضیه نصیرزاده؛دومین همایش ادبیات داستانی کودک و نوجوان 21و22 اردیبهشت ماه 1388، دانشگاه شیراز
 مقایسه دو رویکرد قصه گویی در کاهش مولفه های رفتار پرخاشگرانه؛ راضیه نصیرزاده، دکتر رسول روشن ؛ دومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران؛8-5 آذر ماه 1388، دانشگاه شهید بهشتی
 معرفی یک برنامه درمانی هنردرمانی برای کاهش پرخاشگری کودکان؛ دکتر رسول روشن ، راضیه نصیرزاده، نرجس عرفان منش، راضیه نامدار؛ دومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران؛8-5 آذر ماه 1388، دانشگاه شهید بهشتی
 بررسی باورهای جنسی و بدکارکردی جنسی، محبوبه امیدی، دکتر رسول روشن ؛ چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، 22-20 آبان 1388، تهران
 بررسی نقش باورهای جنسی و سبک های دلبستگی در بدکارکردی جنسی، دکتر رسول روشن ،محبوبه امیدی، هدی عصار؛ چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، 22-20 آبان 1388، تهران
 بررسی رابطه بین بدکارکردی های جنسی و سازگاری زناشویی، دکتر رسول روشن ، صغری صحرایی؛ چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، 22-20 آبان 1388، تهران
 مقایسه ملاک های جذابیت جنسی در دانشجویان متاهل و مجرد : بررسی نقش ازدواج، دکتر رسول روشن ، راضیه نصیرزاده، کاظم رسول زاده طباطبایی، سارا کلانتری، نرجس عرفان منش، محمد یاسین سیفی، راضیه نامدار؛ چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، 22-20 آبان 1388، تهران
 اعتبار و پایایی مقیاسی برای سنجش سرسختی روان شناختی دانشجویان، دکتر رسول روشن ، رضا شاکری؛ پنچمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان ؛ تهران 22و23 اردیبهشت ماه 1389
 ابعاد هویت روان شناختی، ملی و دینی و بهزیستی روان شناختی در بین دانشجویان شاهد و غیر شاهد؛ رقیه موسوی، دکتر رسول روشن ، سعید اکبری زردخانه. پنچمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان ؛ تهران 22و23 اردیبهشت ماه 1389
 رابطه بین سرسختی و منزلت هویت در دانشجویان؛ سوسن سالاری، مریم کاشفی و دکتر رسول روشن پنچمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان ؛ تهران 22و23 اردیبهشت ماه 1389
 رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت سازمانی ادراک شده و سبک های رهیری با تعهد سازمانی و انگیزش کاری اعضای هیات علمی دانشگاه های تهران، محسن جلالی، الناز پور احمدی، دکتر رسول روشن ؛نخستین همایش منطقه ای همت مضاعف و کار مضاعف برای ایران سربلند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز ششم خرداد ماه سال 1389
 Quality of life and Gastrointestinal disease. Abstract presented in:13th Annual conference of the international society for Quality of life research,Oct,10-14,2006,Lisbon Portugal
 Anxiety ,depression and quality of life: a study of patients with gastrointestinal cancer. poster in: IPOS 9th world congress of psycho-onchology.Sep.16-20,2007,london
 Supportive care in cancer. . Abstract presented in: 20th Anniversary international MASCC/ISOO Symposium. Jun 27-30,2007,Switzerland
 Investigating different aspects of identity among the students of Tehran university : the role of sex differences. Rogayeh Mousavi & Rasol Roshan.
 World conference on psychology, counseling & Guidance.21-25 April 2010.Turkey
تاليف و ترجمه کتاب
1- روان شناسی رشد با تاکید بر بهداشت روانی .تالیف : دکتر رسول روشن ، دکتر طبا طبا یی ، دکتر آقا محمدیان ، انتشارات میثاق . 1375 ، تجدید چاپ 1376.
2- روشها و فنون آرام سازی (بیوفیدبک ) .تالیف : دکتر رسول روشن ، حمید یعقوبی . انتشارات دانشگاه شاهد. 1381.
3-روان درمانی شناختی بیماران روان پریش و اختلالهای شخصیت . نوشته کارلوپریس ، پاتریک د ،مک گوری . ترجمه : دکتر رسول روشن ، قاسم قنبری ، آزیتا شمشادی . انتشارات استان قد س رضوی . 1383.
4- فرزندان صالح . تالیف : دکتر رسول روشن ، دکتر طباطبایی . نهضت سواد آموزی . 1371.
5-مشاوره با معتادین رویکردی انفرادی . تالیف : دکتر رسول روشن ، ابولفضل خادمی . انتشارات رشد . 1384.
6- تشخيص و درمان اختلالات جنسي. تاليف دكتر محمدرضا شعيري، دکتر رسول روشن ، دكتر محمد علي اصغري مقدم و دكتر محمد رضا نايينيان، انتشارات البرز، 1386
7- روان شناسي باليني كودك، نوشته كراچويل؛‌مترجمين: دكتر محمد رضا نايينيان؛ دکتر رسول روشن و همكاران؛ انتشارات رشد؛ 1378
پايان¬نامه¬هاي راهنمايي يا مشاوره شده
1. بررسی مقایسه ای هوش هیجانی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد و غیرشاهد(راهنمايي)
2. بررسی نقش آموزش پس خوراند زیستی در کنترل درد آزمایشگاهی با توجه به عامل کمال گرایی(مشاور)
3. تاثیر راهبردهای انحراف توجه در افزایش تحمل درد آزمایشگاهی(راهنمايي)
4. مقایسه ای ویژگی های شخصیتی بازیگران حرفه ای و افراد عادی(راهنمايي)
5. ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه هوشهای چندگانه در دانش آموزان سوم ، چهارم و پنجم دبستان های ابتدایی شهرتهران(راهنمايي)
6. تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه تجربی سوگ در نمونه ایرانی(راهنمايي)
7. مقایسه کیفیت زندگی ، اضطراب، افسردگی و باورهای مربوط به درد در دو گروه بیمار مطلع و غیرمطلع از تشخیص سرطان گوارش(راهنمایی)
8. بررسي مقايسه اي رابطه سبك هاي شوخ طبعي با مولفه هاي بهزيستي روان شناختي با توجه به جنسيت(مشاوره)
9. تعيين و مقايسه اثربخشي آموزش مديريت استرس به دو شيوه شناختي_رفتاري و آرام سازي بر كنترل قند خون و برخي شاخص هاي سلامت روان در بيماران ديابتي نوع 2(راهنمايي)
10. تاثیر قصه گویی بر کاهش پرخاشگری پسران 6 تا 8 ساله،1388 ( راهنمایی)
11. ارزیابی پایایی و اعتبار مقیاس شرم درونی شده کودک و اثربخشی شیوه درمانی EMDR در کاهش شرم درونی شده نوجوانان،1388(راهنمایی)
12. تاثیر زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین نابارور،1388(مشاوره)
13. بررسی اعتبار و پایایی مقیاس تجارب روابط نزدیک در میان افراد متاهل شهر تهران،1388(راهنمایی)
14. مقایسه نشانه های بالینی خشم و احساس گناه در مبتلایان به PTSD و MDD با افراد عادی،1388(راهنمایی)
15. تاثیر آموزش آرام سازی و مدیریت استرس بر کاهش نشانه های اضطراب، افسردگی و استرس و میزان درد بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا،1388(راهنمایی)
16. بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس حافظه وکسلر-نسخه سوم(III-WMS) در دانشجویان دانشگاه های تهران،1386(راهنمایی)
17. رابطه عوامل شخصیتی، سبک های مقابله ای و سلامت روانی با سازگاری زناشویی در پرستاران شهر یزد،1386(راهنمایی)
18. بررسی اثر بخشی درمان های آموزش آرام سازی بدون تنش همراه با بیوفیدبک و EMDR در جانبازان مبتلا به اختلال PTSD،1386(راهنمایی)
19. بررسی نقش تعدیل کننده بیش تمرینی بر رابطه بین کمال گرایی با خستگی و فرسودگی ورزشی در ورزشکاران حرفه ای،1389 (راهنمایی، سیده اسما حسینی)
20. مقایسه رویدادهای مهم زندگی ، نگرش های ناکارآمد و پاسخ های مقابله ای در بیماران مبتلا به زخم های گوارشی و افراد غیر مبتلا؛ 1389(راهنمایی، فاطمه مصطفایی)
21. تاثیر قصه درمانی به شیوه گروهی بر کاهش نشانه های هراس اجتماعی در کودکان؛ 1389(راهنمایی، امین قاسمی)
22. مقایسه آسیب های روانی و سبک های فرزند پروری مادران کودکان مبتلا به اختلالات درونی سازی شده و برونی سازی شده و کودکان عادی، 1389(راهنمایی، رحیم سلگی)
23. بررسی رابطه شیوه فرزندپروری و سبک های دلبستگی با رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی،1389( مشاوره، مژگان احمدپور)
24. ارتباط سبک های تفکر با تعهد سازمانی مدیران، ( مشاور، ودود اسمعیل نژاد ملکی، تربیت مدرس)
25. مقایسه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی در زوجین متقاضی طلاق و سازگار( راهنمایی، فاطمه صالح نیا، تربیت مدرس)
26. مقایسه تعارض زناشویی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی زنان دارای ازدواج های فامیلی و غیر فامیلی و غیرفامیلی( راهنمایی، ریحانه امراللهی، تربیت مدرس)
27. بررسی نقش ویژگی های شخصیتی در تبیین رابطه بین رضایت جنسی با رضامندی زناشویی(راهنمایی، سمیه پوراکبر، تربیت مدرس)
طرحهاي تحقيقاتي
بررسی سطوح و انواع استرس دانشجویان دانشگاه شاهد(دانشگاه شاهد؛ مجري طرح)
نقش رابطین مشاور در سازگاری و سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان جدیدالورود(دانشگاه شاهد؛ مجري طرح)
علل گرایش به مفاسد اجتماعی(بهزيستي؛ مجري طرح ملي)
بررسی طولی سلسله مراتب ارزشی دانشجویان دانشگاه شاهد(دانشگاه شاهد؛ همكارمجري طرح)
بررسی علل فرار دختران (بهزيستي؛ همكارمجري طرح)
بررسی علل زيستي، رواني و اجتماعي مردودي (بهزيستي؛ همكارمجري طرح ملي)
بررسي اعتبار و پايايي مقياسي براي سنجش سرسختي روان شناختي دانشجويان(دانشگاه شاهد؛ مجري طرح)
بررسي اعتبار و پايايي مقياسی براي سنجش افسردگی همسران شهيد(بنياد شهيد؛ مجري طرح)
بررسي اعتبار و پايايي نسخه سوم مقياس حافظه وكسلر(دانشگاه شاهد؛ مجري طرح)
راه اندازي كارگاه ها
کار گاه روش تحقیق ، سه دوره ، برای اعضای هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد ، 1379 – 1376 ، شهرستان رامسر .
کارگاه آموزشی برای اساتید راهنما دانشگاه شاهد، 1377
کارگاه تعیین اولویت های پژ وهشی دانشکده علوم انسانی، 1380
کارگاه مشاوره و راهنمایی برای اساتید دانشکده پزشکی، 1376
مسئوليت هاي اجــرايــــي
مسئول دفتر مشاوره دانشگاه شاهد ……………………………………………………………………..1376 – 1374
عضو شورای پژوهشی دانشگاه………………………………………………………………. ( ادامه دارد ) 1376
عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه شاهد…………………………………………………….. ” 1377
عضو کمیته ترفیع دانشگاه شاهد……………………………………………………………………..” 1377
عضو شورای بورس دانشگاه شاهد………………………………………………………………………..1380- 1378
رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد…………………………………………………………….1381 -1376
مدیر گروه روان شناسی………………………………………………………………………………………. 1386-1381
عضو شورای دانشگاه…………………………………………………………………………………………..1386-1382
مدیرمسوول نشریه علمی پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد……………………. ( ادامه دارد ) -1382
پژوهشگر نمونه دانشگاه شاهد……………………………………………………………………………………….1381
استاد نمونه دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد…………………………………………………………………1384
پژوهشگر برتر دانشگاه شاهد……………………………………………………………………………………………1386
رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد…………………………………………………………..از شهريور1387
مدير گروه پژوهشي خانواده و سلامت جنسي ………………………………………………….. 1389-1386

این پست دارای 2 نظر است

  1. اسماعیل سالاری

    با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
    اینجانب دانشجوی رشته روانشناسی بوده و به پرسشنامه سازگاری بارو (Borow) برای درس پروژه نیازمندم. لطفا اگر امکان دارد این پرسشنامه را برای من ایمیل کنید. لطف شما مایه امتنان می باشد. با تشکر فراوان.

    1. دکتر غلامحسین قائدی

      با سلام تلفنی با واحد سنجش اقای ثابتی تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید