رزومه همکاران:

دکتر غلامحسین قائدی

الف ) سوابق علمی:
1- دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز- 1378
2- دکتری تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- 1381

ب) مقالات، کنگره ها و سمينارها:
1- پایان نامه ها
پايان نامه هاي سرپرستي شده يا مشاوره شده

عنوان پايان نامه دوره تحصيلي ارائه پايان نامه محل انجام پايان نامه سمت در پايان نامه
سلامت روان در جانبازان شیمیایی چشمی جنگ تحمیلی دکتری عمومی دانشگاه شاهد استاد راهنما
بررسی شیوع ناتوانی جنسی در بیماران همودیالیزی دکتری عمومی دانشگاه شاهد استاد راهنما
بررسی شیوع افسردگی در بیماران همودیالیزی دکتری عمومی دانشگاه شاهد استاد راهنما
تاثیر عینک طبی بر روی خود پنداره دکتری عمومی دانشگاه شاهد استاد مشاور
بررسی تأثیر درمان شناختی – رفتاری گروهی مبتنی بر الگوی هیمبرگ بر کاهش نشانه های اضطراب اجتماعی دکتری عمومی دانشگاه شاهد
ارائه مدلی برای تشخیص روانشناختی بدکارکردیهای جنسی در زنان و مردان ( بعد از ازدواج ) کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی استاد مشاور
Determining the factors influencing the rate of relapse of Grave,s disease after the course of antithyroid druge دکتری عمومی Shiraz university of Medical sciences استاد راهنما
بررسی اثر بخشی درمان های آموزش آرام سازی بدون تنش همراه با بیوفیدبک و EMDR در جانبازان مبتلا به اختلال PTSD کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد استاد مشاور
بررسی میزان جیوه ادرار 24 ساعته در بیماران مبتلا به افسردگی با ترمیم امالگام دندانپزشکی دانشگاه شاهد استاد مشاور

2- پروژه های تحقیقاتی

عنوان طرح نوع فعاليت در طرح موسسه محل پژوهش وضعيت فعلي طرح طول مدت طرح
بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهد مجری طرح دانشگاه شاهد اتمام طرح 15 ماه
بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی/رفتاری در بهبود مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی مجری طرح مرکز تحقیقات علوم رفتاری اتمام طرح 4 سال

3- مقالات ارائه شده در همايش ها ، کنفرانس و غيره

نويسنده(گان) عنوان مقاله عنوان همايش،کنفرانس و غيره محل برگزاري نحوۀ ارائه مقاله
مهدی صحراگرد ، دکتر رسول روشن

دکتر غلامحسین قائدی

بررسی اثر بخشی درمان های آموزش آرام سازی بدون تنش همراه با بیوفیدبک و حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و بازپردازش آن بر درمان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه اولین همایش سراسری ارتقاء سلامت ایثارگران دانشگاه شاهد سخنرانی
دکتر سید عبدالمجید بحرینیان

دکتر غلامحسین قائدی

بررسی سوء مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال تحصیلی 81-80 همایش سراسری اعتیاد چالشها و درمانها علوم پزشکی زنجان سخنرانی
دکتر سید عبدالمجید بحرینیان

دکتر کورش ساکی

دکتر غلامحسین قائدی

اختلالات عملکرد جنسی در یک جمعیت از زنان جامعه ایرانی اولین کنگره خانواده و مشکلات جنسی دانشگاه شاهد سخنرانی
دکتر غلامحسین قائدی

دکتر اشکان دیوان بیگی

دکتر جمال شمس

اختلالات عملکرد جنسی در یک جمعیت از زنان جامعه ایرانی دومین کنگره خانواده و مشکلات جنسی دانشگاه شاهد سخنرانی
دکتر جمال شمس

دکتر غلامحسین قائدی

مروری بر اعتیاد جنسی دومین کنگره خانواده و مشکلات جنسی دانشگاه شاهد سخنران
ی
دکتر غلامحسین قائدی ارزیابی تاثیر نالتروکسون در درمان هایپرپرولاکتینمی ناشی از مصرف داروهای ضد جنون تیپیک دومین کنگره ضایعات نخاعی ایران دانشگاه شاهد سخنرانی
ابوالفضل محمدی ، دکتر غلامحسین قائدی ، سمیه محمدی جوینده افسردگی در بیماران با ضایعات نخاعی سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی دانشگاه شاهد سخنرانی
دکتر مسعود مقدم نیا

دکتر غلامحسین قائدی

ارتباط باورهای بدکارکردی جنسی و افسردگی در افراد مبتلا به اختلال های جنسی سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی دانشگاه شاهد سخنرانی
دکتر فرهاد جعفری

دکتر غلامحسین قائدی

بررسی رابطه مصرف داروهای مهار کننده اختصاصی بازجذب سروتونین ( SSRIs ) و بدکارکردهای جنسی سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی دانشگاه شاهد سخنرانی
دکتر غلامحسین قائدی

آزاد ثابتی ، فاطمه محمدی

بررسی نگرش خانمهای در شرف ازدواج نسبت به ارتباط جنسی سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی دانشگاه شاهد سخنرانی

4- مقالات چاپ شده در مجلات داخلی

نويسنده(گان) عنوان مقاله عنوان مجله سال ارائه شماره
دکتر رضا رستمی ، خدیجه شاه محمدی ، دکتر غلامحسین قائدی ، دکتر محمد علی بشارت ، سعید اکبری زردخانه ، مسعود نصرت آبادی رابطه خودکارآمدی با هوش هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه تهران افق دانش ( فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد ) 1389 شماره 49
محسن جوشن لو ، دکتر غلامحسین قائدی بررسی مجدد پایانی و اعتبار مقیاس حرمت خود روزنبرگ در ایران دانشور رفتار 1387 شماره 31
دکتر غلامحسین قائدی ، دکتر حمید یعقوبی بررسی رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده و ابعاد بهزیستی در دانشجویان دختر و پسر ارمغان دانش ، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 1387 شماره 50
محسن جوشن لو ، غلامحسین قائدی ویژگی های روان سنجی مقیاس « اقدام برای رشد شخصی » در دانشجویان مجله علوم رفتاری 1388 دوره 3 ، شماره 2
سیامک افشین مجد ، رضا افشار ، غلامحسین قائدی مقایسه تاثیر لاموتریژین و نورتریپتیلین بر روی دردهای نوروپاتیک در بیماران دیابتی مبتلا به پلی نوروپاتی دردناک فصلنامه علوم و مغز و اعصاب ایران 1388 شماره 25
دکتر رضا افشار ، دکتر غلامحسین قائدی ، دکتر سوزان ثانوی ، دکتر علی دواتی ، دکتر احمد علی رجب پور افسردگی در بیماران تحت همودیالیز نگه دارنده و بررسی عوامل مرتبط با آن دانشور پزشکی 1389 شماره 88
مهدیه ملیانی ، دکتر محمد رضا شعیری ، دکتر غلامحسین قائدی ، دکتر مریم بختیاری ، آزاده طاولی اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری گروهی مبتنی بر الگوی هیمبرگ در کاهش نشانه های اضطراب اجتماعی مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران 1388 سال پانزدهم ، شماره 1
دکتر غلامحسین قائدی ، آزاد ثابتی ، دکتر رضا رستمی و دکتر جمال شمس ارتباط بین هوش هیجانی و سازو کارهای دفاعی دانشور پزشکی 1387 شماره 74
محسن جوشن لو ، غلامحسین قائدی طراحی فرم کوتاه مقیاس بهروزی اجتماعی برای استفاده در نمونه های ایرانی فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی 1387 سال نهم شماره 32

5- مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

نويسنده(گان) عنوان مقاله عنوان مجله سال ارائه شماره
Mohammad Reza Safarinejad, Ali Asgar Kolahi* and Gholamhossein Ghaedi Safety and efficacy of sildenafil citrate in treating erectile dysfunction in patients with combat-related post-traumatic stress disorder: a double-blind, randomized and

placebo-controlled study

  2008  
Hossein Ghaedi Æ Azadeh Tavoli Æ Maryam Bakhtiari ÆMahdieh Melyani Æ Mahdi Sahragard Quality of Life in College Students with and withoutSocial Phobia Soc Indic Res 2009 DOI 10.1007/s11205-009-9500-3
M. Soveid, A. Shaabani, GH. H. Ghaedi,S.M. Jafari, GH. Omrani Prognostic Factors in the Relapse of Graves’Disease Following Treatment with AntithyroidDrugs : IJMS 2003 Vol 28, No.3
Mohsen Joshanloo a,*, Gholamhossein Ghaedi Value priorities as predictors of hedonic and eudaimonic aspects of well-being Personality and Individual Differences 2009 VOL47
Azadeh Tavoli, Mahdiyeh Melyani, Maryam Bakhtiari,

Gholam Hossein Ghaedi and Ali Montazeri

The Brief Fear of Negative Evaluation Scale (BFNE): translation and

validation study of the Iranian version

BMC Psychiatry 2009 VOL47
iamak Afshinmajd, Alireza Khalaj, Younes Roohani, Mohammadebrahim Yarmohammadi, Shadi Salehpour, Alireza Saeedi, Gholam Hossein Ghaedi, and Mehran Heydari Seradj Acute Paraplegia after General Anesthesia Acta media iranica 2011 Vol 49

6-موقعيتهاي شغلي و حرفه اي
الف) سابقه ارائه خدمات آموزشي

موسسه محل تدريس مقطع تحصيلي نوع درس عنوان درس سال تدريس
دانشگاه شاهد دانشكده پزشكي   تئوري فيزيوپاتولوژي 90-1381
دانشگاه شاهد دانشكده دندانپزشكي   تئوري بيماريهاي رواني 90-1381
دانشگاه شاهد كارشناسي ارشد روانشناسی تئوري مصاحبه تشخيصي 90-1381
دانشگاه شاهد كارشناسي روانشناسي باليني تئوري كليات روانشناسي 90-1381
دانشگاه شاهد دانشجويان پزشكي عملی كارورزي و كارآموزي روانپزشكي باليني 90-1381
دانشگاه شاهد كارشناسي ارشد رواشناسی باليني تئوری كليات داروشناسي 90-1381

ب) سابقه موقعيتها و پستهاي اجرائي( مرتبط با آموزش و تحقيقات )

سمت مکان فعاليت تاريخ
استاديار باليني اعصاب وروان دانشگاه شاهد از سال 1381 تاكنون

ج) سابقه فعاليت و پست هاي اجرائي( غير مرتبط با آموزش و تحقيقات )

سمت نوع وظايف محوله مکان فعاليت
مدیر کل مدیر کل بهداشت درمان و مشاوره دانشگاه شاهد
  عضو شورای کلنیک ویژه دانشگاه شاهد
دبیر علمی سومین کنگره خانواده و سلامت جنسی 86 دانشگاه شاهد
دبیر علمی چهارمین کنگره خانواده و سلامت جنسی 88 دانشگاه شاهد

د ) عضويت در انجمن ها و مجامع علمي

نام مجمع مدت عضويت
عضويت در انجمن علمی روانپزشکان ايران از سال 1381 تاكنون
عضو گروه پژوهشی خانواده و سلامت جنسی از سال 84 تاکنون
عضو انجمن علمی سلامت خانواده ایران از سال 89 تاکنون