«رفتار جنسی و کهن سالی» به قلم دکتر غلامحسین قائدی

کهولت و افزایش سن یکی از مهمترین فاکتورها در عملکرد جنسی افراد محسوب می شود. این دوره معمولا با تغییرات فیزیولوژیکی خاص و معینی همراه است. دوران کهن سالی برای هر یک از دو جنس دارای ویژگی های خاصی به لحاظ رفتار و عملکرد جنسی می باشد. تغییرات هورمونی، تغییرات فیزیکی، افزایش آستانه تحریک، کاهش سطح انرژی، یائسگی در زنان و بسیاری عوامل دیگر در این سنین برای افراد رخ داده و تعیین کننده نوع رفتار و عملکرد جنسی ان ها می باشد. نتایج به دست امده از سال ها مطالعه در این حوزه در نهایت ما را به یک نتیجه گیری کلی رسانده است و آن اینکه رفتار و عملکرد جنسی در زنان و مردان در کهن سالی متاثر از عوامل فیزیولوژیکی، روانشناختی و بین فردی است. با این حال نتایج مطالعات نشان داده است که رفتار و عملکرد جنسی در مردان عمدتا متاثر از عوامل فیزیولوژیکی است و در زنان عمدتا متاثر از عوامل روانشناختی و بین فردی.  ادامه مطلب

به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید