رابطه ج ن س ی در طول زندگی زناشویی به شدت تحت تاثیر مولفه هایی از قبیل رابطه عاطفی بین زن و شوهر، محرک های انگیزشی نظیر دلبستگی عاطفی، دوست داشتن و عشق، تعهد به ارضای نیازهای یکدیگر و.. و مولفه های مرتبط با رفتار ج ن س ی است؛ مولفه های نظیر توانمندی ج ن س ی ، برانگیختگی و عملکرد نعوظ در مردان و میل ج ن س ی ، لزج شدن واژن، برانگیختگی و… در زنان و البته رضایتمندی ج ن س ی در هر دوجنس. بدیهی است که وجود تعارضات در روابط عاطفی، اختلال در عملکرد ج ن س ی و فقدان پاسخ های ج ن س ی در یکی از زوجین یا هر دو می تواند باعث گردد طرفین نسبت به رابطه ج ن س ی بی میل شده و در حتی به طور کلی این رابطه قطع گردد. در کنار این مسائل افزایش سن و وجود پیامدهایی نظیر یائسگی (در زنان ) و تغییرات هورمونی در دو ج ن س ی تاثیرات زیادی بر روی زندگی ج ن س ی زوجین خواهد گذاشت.تاثیراتی که می تواند منجر به تغییر فرآیندهای مرتبط با روابط ج ن س ی زوجین گردد.بنابراین شاید بتوان بیان داشت که تغییراتی که اتفاق می افتند طبیعی هستند، اما اینکه در اثر این تغییرات زن و شوهر از هم جدا فاصله می گیرند، یک امر طبیعی نخواهد بود و این مساله بستگی زیادی به مهارت های ارتباطی و عاطفی زوجین دارد که می تواند در کنار مشاوره های ج ن س ی و استفاده از درمان های نظیر دارو درمانی و هورمون درمانی و وسایل خاص (نظیر استفاده از ژل های آمیزشی برای کاهش خشکی و درد حاصل از ئاسگی در زنان و…) این مسائل را به شکل مناسبی مدیریت نمایند.
طبیعتا برای داشتن رابطه ج ن س ی موفقیت آمیز از ابتدای زندگی زناشویی لازم است که زوجین در این مورد با یکدیگر گفتگو نموده و انتظارات و توقعات ج ن س ی خود، نوع رفتار ج ن س ی دلخواه خود را به طور کامل و روشن بیان نمایند و البته دراین مسیر بهتر است که هر کدام از طرفین حتما به نیازها و خواسته های ج ن س ی طرف مقابل نیز توجه نماید. و نسبت به اراضای نیازهای یکدیگر تعهدی توام با عمل داشته باشند. عموما در زندگی های موفقیت آمیز با توجه به اینکه بین زوجین روابط عاطفی و صمیمت در سطح مناسبی قرار دارد، هر دو نفر رابطه ج ن س ی رابه شکلی که هر دو نفر ارضا شده و احساسی از رضایت متقابل داشته باشند شکل خواهند داد، به نیاز یکدیگر توجه کرده و رابطه ج ن س ی را مثابه بخشی از عشق و علاقه خود خواهند داشت، و این مساله نه به عنوان وظیفه بلکه به عنوان ابزاری مناسب برای نزدیک شدن به یکدیگر خواهد بود. اما در زندگی های ناموفق دقیقا عکس این مساله اتفاق می افتد، یعنی زوجین از روی اکراه و شاید صرفا انجام وظیفه زناشویی به این کار مبادرت می ورزند و طبیعتا چون هیچ نوع میل و رغبتی وجود ندارد، زوجین نیز از نظر ج ن س ی فعال نبوده و تلاشی برای ارائه پاسخ های ج ن س ی مناسب نخواهند داشت و بنابراین از یکدیگر بیشتر دور شده و حتی به دنبال راه هایی برای فرار از پرداحتن به رابطه ج ن س ی هستند و مسائلی نظیر بچه داری، افزایش سن و … را مانع قرار میدهند. هیچ نوع میل و برانگیختگی وجود ندارد و جدای از این مساله چون روابط عاطفی نیز به حداقل می رسد یا قطع میگردد عملا رابطه ج ن س ی قطع شده و زوجین از یکدیگر فاصله میگیرند.
بیان نیازها و انتظارات ج ن س ی ، انجام بازی های ج ن س ی و گفتگو درباره حرکات و رفتارهای ج ن س ی لذت بخش حین رابطه ج ن س ی و یا حین انجام بازی های ج ن س ی می تواند موثرترین روش برای درک رفتارهای ج ن س ی مورد انتظار یکدیگر باشند و چون عملا در بطن رابطه ج ن س ی قرار گرفته اند، حتی می توانند به شکلی موثر به انجام رفتارهای مورد نظر بپردازند. مطمنا بهترین راه در مرحله اول صحبت و گفتگوی زوجین با یکدیگر است تا بتوانند با توجه به شناختی که از رفتارها و نگرش های یکدیگر دارند به بهتر کردن روابط خود کمک کنند، مهترین مساله در این مرحله این است که زوجین باید به گونه ای رفتار کنند که نیازها و خواسته های یکدیگر را در بیان خواسته های خود مد نظر داشته باشند و در واقع از خودخواهی و پرداخت صرف به خود بپرهزیند. این مساله در واقع مهمترین قدم برای درک متقابل زوجین از یکدیگر بوده و می تواند قدم مثبتی برای بهبود رابطه باشد.در حین این گفتگوها می توان درباره مشکلات احتمالی نیز صحبت کرد هرچند که بیان مشکلات می تواند به نوعی در قالب انتظارات بیان شده و بدین سبب به شکلی غیر مستقیم مشکلات را بیان داشت.البته بهتر است که در مورد مشکلات جدی تر حتما با یک نفر مشاور و متخصص در این زمینه مشورت گردد.
تقریبا در هیچ متن علمی به این مساله که تا چه سنی اشتیاق و میل ج ن س ی و رابطه ج ن س ی وجود دارد و بعد از آن این رابطه قطع میگردد اشاره نشده است، اما قدر مسلم اینکه با افزایش سن مشکلاتی که ذکر آن رفت می تواند بر نوع رابطه ج ن س ی تاثیرگذار باشد و این رابهط را دستحوش تغییراتی کند، اما با دریافت مشاوره های تخصصی مناسب در این زمینه و بوِیژه تغییر نگرش ها در مورد رفتار ج ن س ی می توان برای بهبود رابطه ج ن س ی و تداوم آن قدم های مثبتی برداشت و تجربه داشتن رابطه ج ن س ی لذت بخش و موفقیت آمیز را افزایش داد.