تعریف:

شب ادراری عبارت است از ادرار مکرر شبانه در رختخواب که باید حداقل هفته ای دو بار برای سه ماه متوالی ادامه یابد( یا از لحاط بالینی ناراحتی یا اختلال کارکردی مهمی ایجاد کند). این تشخیص در مورد کودکی مطرح می شود که حداقل 5 سال سن داشته باشد. در ضمن کودک نباید بر اثر بیماری یا واکنش دارویی خودش را خیس کند.

سبب شناسی :

  1. وجود عوامل زیستی: ضایعات اکتسابی و مادر زادی دستگاه عصبی، عفونت مثانه یا ادراری، دیابت، اختلالات حمله ای و …..

سایر تحقیقات نشان می دهد بسیاری از این کودکان شب ها بیش از حد ادرار تولید می کنند، ظرفیت کارکردی مثانه انها کم است یعنی مثانه انها با تجمع مقدار کمی ادرار ان را تخلیه می کند.که اگر بر اثر این چنین علتهای عضوی باشد در تعریف بالا نمی گنجد اما چون باعث بی اختیاری ادرار می شود در اینجا مطرح می کنیم تا در ارزیابی ها بدان توجه گردد.

  1. عوامل ژنتیکی: بیش از 75 در صد کودکانی که شب ادراری دارند در بستگان درجه اول خویش کسی را دارند که سابقه چنین اختلالی داشته باشد
  2. عوامل هیجانی: وجود مشکلاتی از قبیل اضطراب، اختلاف خانوادگی ، اختلال کمبود توجه- بیش فعالی، استرس های مربوط به اموزش توالت رفتن و تولد فرزند جدید در خانواده، دیدن مناظر یا بازیهای ترسناک، مسافرت یا فوت یکی از والدین،……
  3. عوامل یادگیری:عادت نکردن، تجربه های اموزشی ناکافی، وابستگی های نامناسب تقویتی و ……..

 

درمانها:

  1. استفاده از زنگ ادرار: دستگاه مورد استفاده شامل یک بالشتک حساس به ادرار استکه زیر کودک می گذارند و ان را به یک زنگ اخبار با صدای بلند وصل می کنند. ادرار حاوی نمک و الکترولیت باعث کامل شدن مدار الکتریکی بالشتک شده و صدای زنگ اخبار را در می اورد.زنگ انقدر صدا می کند تا یک نفر ان را با دست قطع کند . کودک با این روش یاد می گیرد با نگهداشتن ادرار و خوابیدن در طول شب یا با بیدار شدن و توالت رفتن قبل از به صدا درامدن زنگ اخبار ، از صدای ازارنده زنگ اخبار پرهیز کند. عوامل دیگری مانند تقویت مناسب والدین نیز در این امر نقش دارند
  2. انگیختگی اموزی: در ابن روش از زنگ ادرار استفاده می شود و لی بجای تاکید بر شب ادراری، بر این تاکید می شود که کودک باید در طول شب بیدار شود و به توالت برود.. کودک وقتی پاداش می گیرد که که نهایتا تا 3 دقیقه پس از زنگ زدن دستگاه ، ان را خاموش کند ، به توالت برود و دوباره ان را تنظیم کند. والدین باید در صورت موفقیت کودک به او پاداش دهند.
  3. حل تمامی مسایل و فاکتورهای عاطفی و روحی که در عوامل هیجانی از انها نام برده شد.
  4. اموزش نگه داشتن مثانه وو تمرین های کنترل اسفنکتر
  5. اموزش رختخواب خشک: اساس این روش استفاده از اصول شرطی ساز کنشگر است تا کودک پاسخهای لازم برای خیس نکردن خود را بیاموزد.
  6. دارو: داروهایی از قبیل استات دزموپرسین،کلریداوکسی بوتینین

دیدگاهتان را بنویسید