بسیاری از دانش آموزان در درس دیکته دچار ضعف هستند و به خاطر تعداد غلط های املایی خود نمرات کمتری دریافت می کنند . معلم و والدین این دانش آموز از او می خواهند تا شکل صحیح کلماتی را که درنوشتن آنها مرتکب اشتباه شده است ، بارها بنویسد . برخی افراد ممکنست از این دانش آموز بخواهند تا با شکل درست کلمه ای که در دیکته غلط نوشته است ، جمله سازی کند . برخی ممکنست بخواهند تا کلمه درست را با رنگ قرمز چند بار بنویسد تا در ذهنش پایدار بماند .

بعضی اشتباهات دانش آموزان در دیکته مشابه این موارد هستند :

شکل غلط

شکل درست

منزور

منظور

هیله

حیله

اسحاب

اصحاب

بحار

بهار

ستل

سطل

 

علت این اشتباهات ، ضعف حافظه دیداری است یعنی کودک به خوبی قادر نیست تصویر حرف مورد نظر را در کلمه به یاد بیاورد مثلا نمی تواند به یاد بیاورد که کلمه (( سطل )) با حرف « ت » نوشته می شود یا با حرف « ط » .

در اینگونه موارد بهتر است حافظه دیداری کودک را تقویت کنیم تا نه تنها دیکته درست واژه ای را که غلط نوشته است فرا گیرد ، بلکه با خواندن و دیدن هر کلمه جدید ، توانایی به خاطر سپردن آن را نیز داشته باشد . برای تقویت حافظه دیداری فرزندتان از این شیوه ها می توانید استفاده کنید :

1 – ابتدا دو تصویر را انتخاب کنید و یکی یکی در مقابل دید فرزندتان قرار دهید و بعد آن دو تصویر را مخفی کنید و از او بخواهید تا بگوید که در آن تصاویر چه چیزهایی را دیده است ( برای این کار می توانید از کارتهایی به نام کارتهای دید آموز استفاده کنید ) .

2 – همان تمرین قبل را تکرار کنید اما این بار به جای دو تصویر ، سه تصویر را به فرزندتان نشان دهید . اگر کودک توانست 3 تصویر را به یاد بیاورد ، در مرحله بعد 4 تصویر را به کار ببرید و این تمرین را به مرور بالاتر ببرید .

3 – چند شی ء را به ترتیب خاصی بچینید و از فرزندتان بخواهید نام و ترتیب قرار گرفتن آنها را به خاطر بسپارد . بعد چشمان او را ببندید و جای چند وسیله را عوض کنید و بعد از او بخواهید اشیاء را به ترتیب قبلی بچیند .

4 – چند کارت مقوایی ( cm 100 * 70 ) تهیه کنید و روی هر کارت یک کلمه بنویسید . کارتها را به کودک نشان دهید تا کلمه ها را به خاطر بسپارد . سپس کارتها را از او بگیرید و دور از چشم او یکی دو کارت را بردارید و بقیه را به کودک نشان دهید . سپس از او بخواهید تا کارتهایی را که برداشته اید ، اسم ببرد .

5 – از اسباب بازی های آموزشی مربوط به حافظه مانند بازی دومینو استفاده کنید .

6 – بعد از اینکه به مدت چند روز و هر روز 15 دقیقه ، تمرین های قبلی را انجام دادید ، کارتهای مقوایی به ابعاد ( cm 100 * 70 ) تهیه کنید . سپس واژه هایی را که نیاز به حافظه دیداری قوی دارند ( مانند کلمه هایی که در جدول به عنوان نمونه آورده شد ) ، انتخاب کنید و روی هر کارت یک کلمه را بنویسید . سعی کنید واژه ها را از صفحه هایی از کتاب فرزندتان انتخاب کنید که به زودی از آن صفحه ها دیکته کلاسی خواهد داشت . ابتدا یک کارت را به کودکتان نشان دهید و به او اجازه دهید تا به آن کلمه خوب نگاه کند . سپس کارت را مخفی کنید و از او بخواهید تا آن کلمه را با انگشتش در هوا بنویسد . وقتی که در این کار موفق شد ، دو کارت را به او نشان دهید و از او بخواهید که با انگشت دیکته هر دو را در هوا بنویسد و به این ترتیب به تعداد کارتها اضافه کنید . این تمرین را هر روز به مدت 10 الی 20 دقیقه انجام دهید .

همین تمرین را می توانید در مورد واژه های بسیار سختی که فرزندتان در آنها مشکل دارد نیز انجام دهید و ممکنست تعداد این کارتها به صد تا 200 تا هم برسد یعنی هر قدر املای کودک ضعیف تر باشد تعداد کارتها نیز بیشتر خواهد شد .

7 – بسیار مهم است که از گفتن تعداد غلط های کودک موقع انجام تمرین ها یا موقع تصحیح دیکته خودداری کنید . همیشه باید تعداد واژه هایی را که فرزندتان درست انجام داده است ، بیان کنید . در بخش زیر به چند نمونه از زیرنویس های مناسب که والدین و معلمان می توانند استفاده کنند ، اشاره شده است :

زیر نویس های مناسب

زیر نویس های نامناسب

خوشحالم که 34 کلمه را درست نوشته ای .

متاسفانه باز هم 4 تا غلط داری .

با نگاه کردن به شکل درست هر کلمه ، آن را یک بار بنویس . بعد بدون نگاه کردن به شکل درست کلمه ، یک بار دیگر آن را بنویس .

از هر غلط 2 بار بنویس .

می توانیم با هم بازی هایی بکنیم تا دقت تو بیشتر شود .

بیشتر دقت کن .

به پیشرفت نهایی نزدیک شده ای .

برای اینکه به پیشرفت نهایی برسی ، هنوز باید خیلی تلاش کنی .

از این زیباتر هم می توانی بنویسی .

خیلی بد خط است .

به خاطر پیشرفتت این ستاره را از من به عنوان یک هدیه بپذیر .

کمی پیشرفت کرده ای اما باید بیشتر از این سعی کنی .

 

 

 

تهیه کننده : مژده پورحسین

این پست دارای یک نظر است

  1. علي فراهاني

    سلام مطالب خيلي خوب و مفيد نوشته شده است

دیدگاهتان را بنویسید