عدم رضايت ج ن س ی ؛ عامل 40 درصد طلاق‌هاي کشور

خانواده به‌عنوان زير بنايي‌ترين رکن هر جامعه است که استحکام و بنيان آن جزو ضروريات اساسي است. طلاق اين زيربنا را متزلزل ساخته و تاثيرات حادي بر جامعه دارد. رابطه ج ن س ی شکل دهنده بخشي از ادراکات زوجين از همديگر است و ادراکات ج ن س ی در بين زوجين ارتباط مثبت با رفتارهايي دارد که نگهدارنده و تداوم‌بخش ازدواج است. تحقيقات نشان داده است که صميميت ج ن س ی با صميميت عاطفي در ارتباط است (گريف، 2001) همچنين مشکلات ج ن س ی به سادگي در متن يک رابطه زناشويي سست و لرزان پديدار مي‌شود…

اين مشکلات با سلطه‌گري، تنبيه، حسادت، ترس از بي‌وفايي و تعارض‌هاي مداوم در زمينه‌هاي ديگر زندگي همبستگي دارد (هاربين، 1997) براساس نظريه ناسازگاري ج ن س ی ، عدم توافق ج ن س ی زوجين اولين و مهم‌ترين عامل طلاق است. فرض اصلي اين نظريه اين است که کاميابي ج ن س ی به ازدواجي موفق و پايدار منجر مي‌شود و ناکامي ج ن س ی طلاق را به دنبال دارد. جوهر اين نظريه بر اين اصل استوار است که از ميان تمام عواملي که در پس مشکلات خانوادگي به ويژه مشکلات منجر به طلاق وجود دارد، عدم کاميابي ج ن س ی است که بر ديگر عوامل زمينه‌اي تقدم دارد.
اگر زوجي در روابط زناشويي کامياب باشند از بسياري از مشکلات به راحتي در مي‌گذرند و زندگي خوبي را سپري مي‌کنند. برعکس نبودن يک رابطه ج ن س ی مناسب زمينه را براي دامن زدن به مشکلات جزيي و تبديل آن به مشکلات بزرگ مهيا مي‌سازد. به بيان ديگر مي‌خواهم اين‌طور بگويم که عوامل ديگر از جمله پول، شغل، فرزندان و تاثير ديگر افراد و دخالت آنها در خانواده، تا زماني که رضايت ج ن س ی وجود دارد تاثير قابل ملاحظه‌اي بر گسيختگي خانواده ندارد و هيچ يک از عوامل بالا در صورت عدم رضايت‌ ج ن س ی و زناشويي نمي‌توانند از فروپاشي خانواده جلوگيري کنند.
براساس اين نظريه، لذت‌جويي ج ن س ی اختصاص به سن خاصي نداشته و به تعبيري ديگر فراسني محسوب مي‌شود. مجموعه لذات زميني از جمله لذت ج ن س ی ، براي تمام سنين امري غريزي و خدادادي است. تفاوت موجود فقط به خاطر شيوه تظاهر آن است. در برخي پژوهش‌هاي معدودي که در ايران انجام شده است عامل 40 درصد طلاق‌ها، عدم رضايت ج ن س ی عنوان شده است بنابراين آيا به نظر شما لازم نيست در جهت آموزش ج ن س ی خانواده‌ها، از جمله زوجين جوان و جلوگيري از تبعات اجتماعي بعدي طلاق اقدام عاجلي صورت پذيرد؟! در حالي که به راحتي مي‌توان با آموزش ج ن س ی زوجين جوان که در آغاز راه زندگي هستند از بروز مشکلات ج ن س ی و اختلافات زمينه‌ساز طلاق پيشگيري کرد.

به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید