ملاحظات درماني ويژه
كودكان: در تجويز داروهاي موثر بر روان، احتياط خاصي لازم است. هرچند تجویز دارو برای کودکان استفاده از دوزهاي پايين را پیشنهاد میکند،اما ميزان بالاي متابوليسک در كودكان، استفاده از نسبت‌هاي بالاي ميلي‌گرم دارو به كيلوگرم وزن بدن را ضروري مي‌سازد. عملا، بهتر است دارو را با مقادير كم شروع كرده و تا بروز آثار باليني به تدريج مقدار آن را بالا برد(کلتنر و فولکس، 2005؛ سادوک و سادوک 2007، سادوک، سادوک و رویز، 2009، سمپل و همکاران، 2005).
بيماران سالمند: سالمندان ممكن است نسبت به عوارض جانبي داروها حساسيت بيشتري داشته باشند (بخصوص آثار جانبي روي قلب)، دارو را كندتر از معمول متابوليزه نموده و لذا احتياج به داروي كمتري داشته باشند. ديگر اينكه غالب سالمندان داروهاي ديگري مصرف مي‌كنند و لازم است روانپزشك تداخل‌هاي دارويي را دقيقا در نظر بگيرد. عملا بهتر است روانپزشكان، درمان را با مقادير كم دارو، معمولا نصف دوزهاي معمول، شروع نمايند و بتدريج تا حصول آثار باليني يا بروز عوارض نامطلوب آن ها، افزايش دهند(کلتنر و فولکس، 2005؛ سادوک و سادوک 2007، سادوک، سادوک و رویز، 2009، سمپل و همکاران، 2005).
زنان حامله و شيرده: اصل اساسي اين است كه هيچ دارويي برای زن حامله (بخصوص در سه ماه اول حاملگي) يا شيرده تجويز نشود. اگر لازم است در جريان حاملگي از داروهاي موثر بر روان استفاده شود، احتمال مشكلات احتمالي را نيز بايد مورد بحث قرار داد(کلتنر و فولکس، 2005؛ سادوک و سادوک 2007، سادوک، سادوک و رویز، 2009، سمپل و همکاران، 2005).
افراد مبتلا به نارسايي كبدي و كليوي: نارسايي كبدي و كليوي مستلزم تجويز دوزهاي پايين‌تر دارو، معمولا نصف دوز توصيه شده براي بزرگسالان سالم است.
آثار نامطلوب
اكثر داروهاي روانگردان بر سيستم ناقل عصبي واحدي اثر نكرده و آثارشان محدود به مغز نمي‌باشد. تاثير اين داروها بر سيستم ناقل عصبي ناشي از طيف وسيع آثار نامطلوب مربوط به مصرف آنها است. از جمله اين عوارض عبارتند از:
1- اختلال در كاركرد جنسي: استفاده از داروهاي روان‌گردان ممكن است با كاهش ميل جنسي، اختلال در انزال و نعوظ و مهار شدن ارگاسم در مردان و زنان همراه گردد. 2- اضطراب، آكاتيژيا، بي‌قراري و بي‌خوابي3- آشفتگي گوارشي و اسهال 4- سردرد 5- بي‌اشتهايي 6- افزايش وزن: اكثر داروهاي روان‌گردان موجب افزايش وزن مي‌گردند، این مساله معمولا به دلیل احتباس آب يا مصرف زياد مواد قندي صورت می گیرد 7- خواب آلودگي 8- خشكي دهان: در نتيجه بلوكاژ گيرنده‌هاي موسكاريني استيل كولين پديد مي‌آيد9- تاري ديد: بلوكاژ گيرنده‌هاي موسكاريني استيل كولين موجب ميدياز (اتساع مردمك) و سيكلوپلژيا (فلج عضلات مژگاني) شده و منجر به تاري ديد نزديك مي‌شود 10- احتباس ادراري: فعاليت آنتي كولينرژيك برخي از داروهاي روان‌گردان مي‌تواند منجر به تاخير در دفع ادرار، دفع قطره قطره، احتباس ادراري، و افزايش عفونت‌هاي ادراري گردد 11- يبوست 12- افت فشار خون وضعيتي: اين عارضه در نتيجه بلوكاژ گيرنده‌هاي آلفا يك آدرنرژيك توليد مي‌شود و 14- اختلال حركتي ناشي از دارو كه بيشتر در مورد استفاده از داروهاي آنتي سايكوتيك قديمي با قدرت بالا ديده مي‌شود(کلتنر و فولکس، 2005؛ استین، لرر و استال، 2005، رولند و اینکروچی، 2008)