نام : مژده
نام خانوادگی : پورحسین دناک
تاریخ تولد : 1359

تحصیلات :
1 – کارشناسی : روانشناسی بالینی – دانشگاه الزهرا ( س )
2 – کارشناسی ارشد : مشاوره و راهنمایی – دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق شغلی :
1 – ارائه خدمات مشاوره ای کودک – نوجوان در مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سهی اندیش ( از 1385 تا کنون )
2 – ارائه خدمات مشاوره ای کودک – نوجوان در مرکز مشاوره شرکت ملی نفت ایران ( از فروردین 1389 تاکنون )
3 – ارائه خدمات مشاوره ای کودک – نوجوان در کلینیک تخصصی علوم رفتاری و روانپزشکی بالینی دکتر غلامحسین قائدی
4 – مسئول روابط عمومی مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سهی اندیش (83 – 1381 به طور تمام وقت )
5 – ارائه خدمات مشاوره ای در مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن به مدت 100 ساعت .
6 – ارائه خدمات مشاوره ای در کلینیک روان درمانی و خدمات روان شناختی ایرانی ( 89 – 1388 )
7 – مسئول واحد روان سنجی در مرکز خدمات خانواده امین ( 89 – 1388 )
8 – ارائه خدمات مشاوره ای ویژه کودک – نوجوان در سایت اداره بهزیستی استان تهران ( 90 – 1389 )
9- برگزاری کارگاه های آموزش خانواده در خانه سلامت محمودیه ( از ابتدای 1390 تا کنون )
10 – مشاور کودک – نوجوان مجله (( جهان کودک )) (از ابتدای 1390 تا کنون )
11 – برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه الزهرا
12 – برگزاری کارگاه های آموزشی در مدارس دبیرستانی منطقه 6 آموزش و پرورش تهران

تالیفات و ترجمه :
1 – مقاله بررسی میزان سودمندی آموزش مدیریت خشم در کاهش و مهار خشم در دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه منطقه 13 شهر تهران – فصلنامه تازه ها و پژوهش های مشاوره – سال هشتم – شماره 31 – پاییز 1388
2 – مقاله خشم در خانواده ، پیامدها و شیوه های کنترل آن – نشریه ماهنامه آموزشی تربیتی پیوند – شماره 46
3 – مقاله چاقی کودکان ، آسیب های جسمی – روانی و شیوه های مقابله با آن – نشریه ماهنامه آموزشی تربیتی پیوند – شماره 300
4 – ترجمه کتاب Helping your preschool child ) در دست ویراستاری ) ویراستار : دکتر سید منوره یزدی . انتشارات فرهنگ رشد .
5 – ترجمه کتاب Helping your child through early adolescence ) در دست ویراستاری ) ویراستار : دکتر سید منوره یزدی . انتشارات فرهنگ رشد .

کارگاه های آموزشی که گذرانده ام :
1 – آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان کم رو – مورخه 29 / 4 / 1390 در انجمن روانشناسی ایران
2 – شرکت در چهارمین کنگره خانواده و سلامت جنسی – مورخه 20/8/1388در دانشگاه شاهد
3 – مشاوره و مداخلات معنوی در مشکلات روانی جنسی – مورخه 12/3/88 در موسسه مطالعاتی مشاوره اسلامی
4 – روش درمانی CBT – کارگاه 1 روزه 19/9/1386 در مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سهی اندیش
5– مشاوره صنعتی – مورخه 13/4/1386 شرکت سهامی عام زمزم تهران
6 – آموزش زندگی خانواده – مورخه 25/6/1386 لغایت 26/6/1386 – بهزیستی شهرستان شمیرانات
7– کنترل استرس – کارگاه 1 روزه مورخه 13/2/1386 در مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سهی اندیش
8 – مشاوره قبل از ازدواج – کارگاه 1 روزه مورخه 15/2/1386 در مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سهی اندیش
9 – کنترل خشم – کارگاه 1 روزه مورخه 6/2/1386 در مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سهی اندیش
10 – خودشناسی – کارگاه 20 ساعته در تابستان 1384 – در مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سهی اندیش

شماره پروانه اشتغال از نظام روان شناسی و مشاوره : 5568 – 1 – 89