1. بیمار را از نظر روحی و عاطفی مورد حمایت قرارداده و حتی الامکان وی را تنها نگذارید.
  2. با بیمار هرگز بحث و جدل ننمائید و سعی نکنید که اشتباهاتشان را ثابت نمایید.
  3. هیچوقت با زور و فشار کاری را به بیمار تحمیل ننماید.
  4. در صورتیکه علائم بیماری از قبیل پرخاشگری، بی قراری، افکار خودکشی در بیمار مشاهده نمودید حتما به روانپزشک مربوطه مراجعه نمایید.
  5. اگر مطلبی را نمی خواهید بیمارتان بداند، هیچوقت در حضور او و حتی زمانیکه خواب است، درباره ان بحث نکنید.
  6. در کارهای روزانه بیمار تاحدی انعطاف پذیر باشید و توانایی بیمارتان را در نظر بگیرید.
  7. با صبر و حوصله اجازه دهید تا بیمار با رغبت به انجام کارهای محوله بپردازد. فقط مواظب باشید تا بخود صدمه نرساند.
  8. از قراردادن چاقو، کارد، قیچی و وسایل برنده در فاز حاد بیماری، در دسترس بیمار خودداری نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید