پرسش وپاسخ 15

  • تعریف شما از ناتوانی‌ جنسی چیست؟

ناتوانی هایی جنسی در واقع نوعی اختلال یا مشکل در کارکرد جنسی نرمال ما محسوب می شود، این مشکل یا اختلال در یکی از مراحل 4گانه پاسخ های جنسی(میل جنسی، برانگیختگی، ارگاسم و فرونشینی) اتفاق می افتد؛ هرگونه مشکل یا اختلال در یکی از این مراحل را به عنوان بدکارکردی جنسی یا ناتوانی جنسی تعریف می کنیم. چنین مشکلاتی ممکن است در دوره های زمانی مختلف و به دلایل متعدد در زندگی هر فردی اتفاق بیفتند، با این حال زمانی می توانیم از واژه بدکارکردی یا ناتوانی برای آن ها استفاده کنیم که این قبیل مشکلات به طور مداوم رخ داده و منجر به پریشانی و ناراحتی عمده برای فرد یا زوج گردد و رضایتمندی جنسی و کیفیت زندگی جنسی آن ها را مختل نماید. ادامه مطلب …

به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید