چرا رابطه جنسی برای برخی افراد لذت‌بخش نیست؟ 
 

  • دلایل متعددی وجود دارد که ممکن است باعث شوند فرد از روابط جنسی خود لذت نبرد، این دلایل عمدتا در چند دسته تقسیم بندی می شوند؛ اول دلایل پزشکی؛ وجود هر نوع مشکل پزشکی ممکن است باعث شود فرد نه فقط لذتی از رابطه جنسی خود نبرد بلکه ممکن است حتی باعث از بین رفتن میل جنسی در فرد گردد. مطالعات مختلف نشان داده اند که انواع مشکلات پزشکی و بیماریها باعث اختلال در کارکرد جنسی فرد می شوند. ابتلا به انواع بیماری ها حتی سرماخوردگی، ممکن است باعث اختلال در کارکردهای جنسی فرد گردد و بنابراین فرد میل به داشتن رابطه جنسی را از دست دهد، نتواند فعالیت جنسی لذت بخش و موفقی داشته باشد، دچار اختلال در کارکرد جنسی گردد و به این دلایل زندگی جنسی اش، لذت بخش نباشد. دومین گروه علل روانپزشکی هستند؛ فقدان آمادگی ذهنی و روانی فرد برای داشتن رابطه جنسی بر عملکرد جنسی و نهایتا لذت جنسی وی تاثیر خواهند داشت، وجود مشکلات روانپزشکی نظیر استرس، اضطراب،  افسردگی و نظایر آن می تواند بر میل و کارکرد جنسی فرد تاثیر بگذارد، در یک رابطه جنسی لذت بخش و موفق، امادگی ذهنی و روانی در کنار آمادگی جسمانی نقش مهمی دارد، آشفتگی های ذهنی فرد، استرس و مشکلات عصبی و خلقی باعث می گردد فرد بجای تمرکز بر لذت بردن از رابطه بر عملکرد خود متمرکز شده و اضطراب عملکردی ایجاد گردد و در نیتجه رابطه جنسی لذت بخشی شکل نگیرد. سومین گروه شرایط محیطی می باشند. شرایط محیطی شامل شرایط زمانی و مکانی می باشند که رابطه جنسی در آن می پذیرد. فقدان احساس امنیت ناشی از قرار گرفتن در مکانی که فرد احساس راحتی نداشته باشد، نبودن امکانات لازم و مناسب، وجود عوامل محیطی مزاحم و نظایر آن همگی بر عملکرد جنسی فرد تاثیر گذاشته و می توانند به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر رابطه جنسی و لذت بردن از آن موثر باشند. داشتن رابطه جنسی در محیطی که فرد دغدغه و نگرانی های دیگری نظیر مراقبت از فرزندان، حضور افراد دیگر، حتی شرایطی نظیر نامناسب بودن نور،سرما و گرما و نظایر آن نیز بر عملکرد جنسی و لذت بردن از رابطه جنسی تاثیر می گذارند. گروه چهارم عوامل بین فردی و شرایط مربوط به همسر می باشند؛ نوع رابطه فرد با همسر ، میزان صمیمت و عاطفه در رابطه جنسی، شرایط فیزیکی، روحی و روانی همسر و تعاملات زوجین از جمله عواملی هستند که در این گروه جای گرفته و نقش مهمی نیز ایفا می کنند؛ مطالعات متعددی نشان داده است رابطه جنسی زوجینی که دارای تعارضات زناشویی، مشکلات و آسیب های عاطفی و روابط آسیب دیده عاطفی هستند، رابطه جنسی لذت بخش و موفقی نیست و عمدتا یک رابطه مکانیکی قلمداد می شود؛ در چنین روابطی لذت بردن از رابطه جنسی اتفاق نمی افتد و حتی ممکن است زوجین هیچ تمایلی برای داشتن رابطه جنسی نداشته باشند، جدای از تعارضات بین فردی، فقدان آمادگی ذهنی و جسمانی همسر بر رابطه جنسی تاثیر منفی می گذارد، و باعث می شود زوجین از رابطه لذت نبرند. کلیه عوامل ذکر شده می توانند به شکل مستقیم یا غیر مستقیم بر کارکردهای جنسی فرد و میزان رضایت وی از زندگی جنسی اش تاثیر داشته باشند. با این حال فقدان لذت از رابطه جنسی ممکن است دلایل دیگری نیز داشته باشد که از طریق ارزیابی و بررسی های تخصصی مشخص خواهند شد.

 

  • اینکه نداشتن رابطه جنسی در زوجین می‌تواند با چه پیامدها و عوارضی همراه باشد. آیا صرفا داشتن روابط صمیمی  ولی بدون هیچ رابطه جنسی‌ای می‌تواند برای ادامه زندگی کافی باشد.  
  • رابطه جنسی را به عنوان رابطه ای تعریف کرده اند که نشان دهنده صمیمت و علاقه و عشق میان زوجین می باشد، به عبارت دیگر زوجین با یکدیگر رابطه جنسی برقرار می کنند تا عشق و علاقه به یکدیگر را بیشتر از همیشه نشان داده و از نهایت لذت باهم بودن را تجربه کنند. طبیعی است که فقدان رابطه جنسی در زندگی زناشویی می تواند مخاطرات متعددی به همراه داشته باشد، مگر اینکه زوجین هیچکدام علاقه ای به این کار نداشته باشند و یا از فقدان رابطه رضایت کامل را داشته باشند. رابطه جنسی باعث صمیمت و نزدیکی عاطفی و احساسی زوجین شده و باعث می گردد بتوانند به درک عمیق تری از احساسی که نسبت به یکدیگر دارند برسند، بعلاوه از طریق رابطه جنسی انرژی روانی زوجین تخیله شده و زوجین احساس شادی و سرزندگی بیشتری می کنند و این مساله می تواند به بهتر شدن رابطه بین فردی زوجین کمک کند. فقدان رابطه جنسی در زندگی زناشویی مطمنا باعث بروز مشکلاتی در زندگی زناشویی می گردد، زوجینی هستند که بدون داشتن رابطه جنسی یا با حداقل رابطه جنسی برای مدت های طولانی باهم زندگی کرده اند، با این حال همیشه نوعی فقدان رضایت از زندگی زناشویی وجود خواهد شد و این مساله با افزایش حساسیت در روابط بین فردی همراه شده و زوجین ممکن است نسبت به مسائل مختلف واکنش های نامناسبی نشان دهند و مشکلات متعددی در روابط عاطفی و بین فردی ایجاد گردد. بسیاری از مشکلات و تعارضات زناشویی زوجین ریشه در مشکلات جنسی انان دارد. که به شکل های مختلف خود را نشان میدهد و زوجین معمولا با شکایت های متعدد در زمینه های مختلف به متخصصین مراجعه میکنند و بعد از بررسی مشکلات جنسی زوجین به عنوان مهمترین مشکل خود را نشان میدهد. بنابراین شاید بتوان بیان کرد که صرف داشتن رابطه جنسی برای زندگی زناشویی موفق کافی نیست.. هرچند زوجین ممکن است مشکلاتی چندانی را هم تجربه نکنن با این حال رضایت کامل از زندگی اتفاق نمی افتد.

 

  1. تماشای سریال‌های ماهواره‌ای توسط کودکان و نوجوانان تا چه حد می‌تواند بر افکار و احساسات عاطفی آنها تاثیر بگذارد و بیشتر ذهنشان درگیر مسائل جنسی و زناشویی شود؟
  • میزان اثرگذاری برنامه های ماهواره ای بر افکار و احساسات کودکان و نوجوانان بستگی زیادی به محتوی برنامه های پخش شده، مدت زمان تماشای برنامه ها از سوی کودکان و میزان کنترل و مدیریتی والدین بر رفتارهای فرزندان دارد. بدون شک تماشای برنامه های نامتناسب با گروه های سنی کودکان و نوجوانان می تواند اثرات منفی بر رفتار، افکار و احساسات آنان خواهد داشت. تماشای هر نوع برنامه نامتناسب می تواند چنین اثراتی بر انان داشته باشد و فقدان کنترل والدین بر محتوی و مدت زمان تماشای برنامه ها در این زمینه نقش بسیار مهمی دارد. بسیاری از شبکه های ماهواره ای برای این گروه سنی برنامه خاصی ندارند، بااین حال بسیاری از کودکان و نوجوانان در کنار والدین خود به تماشای سریال ها و برنامه های ماهواره ای می پردازند و فقدان ممانعت والدین می تواند منجر به تاثیرپذیری کودکان از این برنامه ها گردد. کودکان در گروهی هستند که تاثیرپذیری بالایی از رفتار اطرافیان خود خواهند داشت و با الگوهایی که انتخاب می کنند همذات پنداری کرده و سعی در تقلید رفتارها و حرکات انان خواهند داشت، هرچند ممکن است بسیاری از این رفتارها و حرکات بدون توجه به معنا و مفهوم ان بوده و صرفا از سرکنجکاوی رخ دهند، با این حال برخی رفتارهای کودکان بویژه در سنین بالاتر معناهای متفاوت تری خواهد داشت. یکی از مهمترین نکاتی که در ارتباط با برنامه ها وسریالها وجود دارد بیان ارزش ها و باورهایی است که مغایر ارزش ها و باورهای اجتماع می باشد و طبیعتا تاثیرپذیری از این برنامه ها منجر به ایجاد گسست های ارزشی در کودکان ونوجوانان خواهد شد، از طرفی در محیط های اموزشی جامعه خود ارزش ها و باورها و رفتارهایی را آموزش خواهند دید و از طرف دیگر در شبکه های ماهواره ای رفتارهای دیگری که با رفتارهای اموخته شده قبلی در تضاد هستند و این مساله باعث سردرگمی و دوگانگی حسی و رفتاری در انان می گردد. این مساله در دوران نوجوانی شدت بیشتری دارد. نوجوانی سنی است که فرد دوران بلوغ جنسی خود را نیز تجربه می کند و برنامه شبکه های ماهواره ای با اشاعه فرهنگ و رفتارهای جنسی که در جوامع غربی به شکلی متفاوت ابراز می شوند باعث می گردد نوجوانان رفتارها و الگوهای فکری و رفتاری متعارضی پیدا کنند. چنین محتویی که متاسفانه و اغلب بدون نظارت و مدیریت والدین نیز صورت می گیرد باعث الگوبرداری غلط در فرد شده و ممکن است موجب شکل گیری انحرافات رفتاری و عاطفی در وی گردد. بنابراین آسیب های عاطفی و اجتماعی را در این گروه سنی افزایش خواهد داد. بخش مهمی از این تاثیرپذیری به دلیل عدم نظارت کافی والدین، فقدان اموزش های صحیح درباره مسائل جنسی در این گروه سنی، عدم آگاهی خود والدین و فقدان ظرفیت و پذیرش در این گروه سنی می باشد. از طرف دیگر پذیرشی که اکثر افراد خانواده از رفتارها، پوشش ها، و حرکات شخصیت های سریال ها و برنامه ها دارند و تغییر نوع برخورد اعضای خانواده در محیط خانواده و محافل و مهمانی ها نیز به این مساله دامن زده  و باعث می شود کودکان نیز تاثیرپذیری بیشتری داشته باشند. این نوع الگوبرداری باعث ایجاد تغییرات اساسی در سبک زندگی افراد شده بدون اینکه ظرفیت لازم برای پذیرش آن را داشته باشند و با الگوبردای غلط موجب شکل دادن به رفتارهایی می گردد که تناسبی با فرهنگ و اجتماعی و سبک زندگی انان را ندارد، این مساله موجب بروز تعارض در الگوها و رفتارهای فردی شده و مشکلات و تبعات خاص خود را به همراه داشت در کنار این مسائل، ارتباط با گروه های همسن و سال و ترویج رفتارهایی که هر کدام از شبکه های ماهواره ای دیده اند نیز باعث می شود این تاثیرپذیری بیشتر گرد، برداشت های غلط از آنچه که در برنامه ها ارائه می شود و تجرب دوران بلوغ ممکن است باعث بروز رفتارهای جنسی خاص در این گروه شده و تمایل ان ها را به داشتن رفتارهای جنسی افزایش می دهد، رفتارهایی که اگر بستر لازم و مطابق با عرف جامعه برای ان فراهم نباشد باعث شکل گیری انحرافات رفتاری و جنسی و در نهایت بزهکاری افراد می شود. به عبارت دیگر نوجوانان قبل از اینکه به لحاظ شخصیتی، و فکری آمادگی برقراری روابط محکم و طولانی مدت را داشته باشه به سرعت و صرفا از روی کنجکاوی و تجربه روابط جنسی، درگیر رفتارهایی می گردند که متناسب با شرایط آن ها نبوده و این مساله موجب بروز آسیب های اجتماعی و فردی، ارزش و خانوادگی می گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید