چاقي بيماري است كه معمولا با اضافه‌شدن توده چربي در بدن شناخته مي‌شود. افراد چاق معمولا تنبل بوده،‌كمتر تحرك داشته و بيشتر اوقات خود را به شكلي منفعل سپري مي كنند. اين عدم فعاليت، اضافه وزن را براي آن‌ها به دنبال داشته و باعث مي شود چاق‌تر شده و سلامتي شان به خطر بيفتد. افراد چاق معمولا در دو گروه طبقه‌بندي مي گردند: گروه اول افرادي هستند كه از همان ابتدا چاق بوده و به عبارتي چاق به دنيا مي‌آيند و گروه دوم آن‌هايي هستند كه به دلايل گوناگون (فيزيكي و رواني)در طول زندگي با افزايش توده چربي مواجه شده و چاق مي‌شوند.افراد چاق از هرگروهي كه باشند داراي مشكلات متعددي در زندگي اجتماعي، فردي، شغلي و زندگي و فعاليت ج ن س ی خود هستند.
تاثيرات چاقي بر روي سلامت كاملا مشخص هستند،‌اما تاثيرات آن بر روي سلامت ج ن س ی هنوز كاملا شناخته شده نيستند. ماهيت ج ن س ی به عنوان مجموعه نگرش‌ها،‌ رفتارها و افكار ج ن س ی در نظر گرفته مي‌شود. ماهيت ج ن س ی به عنوان بخشي از شخصيت ما تعريف مي‌گردد و دامنه وسيعي از ويژگي ها را در بين افراد مختلف شامل مي‌شود و بنابراين مفهومي فراتر از داشتن آميزش ج ن س ی را در برمي‌گيرد. مولفه‌هاي فيزيكي (آميزش ج ن س ی)، مولفه‌هاي روان‌شناختي (طرحواره‌هاي شناختي) و مولفه‌هاي فرهنگي (سبك‌هاي ج ن س ی) است. زمان زيادي از اين موضوع مي گذرد كه مطالعات نشان داده است شرايط پزشكي خاص نظير چاقي مي تواند سلامت ج ن س ی را تحت تاثير قراردهد. اما حساسيت‌هاي خاصي كه معمولا اين موضوع به دنبال دارد باعث شده است كه به شكل خاص و كاملا مجزا به اين موضوعات پرداخته نشود. اما وضعيت هرچه باشد كيفيت زندگي ج ن س ی افراد چاق به دليلاضافه وزن تحت تاثير قرارگرفته و مشكلات متعددي را براي اين افراد ايجاد نموده‌است.
چاقي و بويژه چاقي مرضي دامنه گسترده‌اي از مشكلات فيزيكي را به همراه دارد. افرادي كه از چاقي رنج مي‌برند به احتمال بيشتر درگير بيماري هاي جسماني مي‌گردند، انرژي كمتري دارند، از افسردگي و عزت نفس پايين رنج مي برند و مشكلات متعدد ج ن س ی را تجربه مي‌كنند.
افراد چاق ممكن است در جامعه طرد شده، و به دليل وزن بالايشان كمتر مورد توجه قرارگيرند، مشاغل مناسب نداشته باشند، نتوانند به شكل مناسب و معمول در فعاليت‌هاي اجتماعي مشاركت كنند و بنابراين عزت‌نفس‌ و خودكارآمدي‌شان به مخاطره بيفتد. عزت نفس پايين و به طبع ان تصوير بدني ضعيف شكل‌گرفته در اين افراد، مي‌تواند برروي سلامت ج ن س ی آنان تاثير منفي بگذارد. مشكلات ج ن س ی ناشي از چاقي در مردان بيشتر از زنان شناخته شده‌است. دليل آن شايد مسائل بيولوژيكي ناشي از چاقي و تاثير آن برروي عملكرد ج ن س ی مردان (از قبيل بدكاركردي نعوظ) باشد، ‌اما اين دلايل هنوز كاملا شناخته شده نيستند.
عملكرد ج ن س ی مردان چاق به خوبي مردان نرمال نيست. چاقي در مردان ممكن است باعث شود كه آن‌ها ميل ج ن س ی ك%