چه موقع نیاز به تاییدطلبی ناسالم می شود ؟

شاید شما بسیاری از لحظات حال خود را صرف جلب تایید دیگران می کنید یا نگران عدم تاییدهایی هستید که قبلا با آنها مواجه شده اید . اگر تایید در زندگی شما به صورت یک نیاز درآمده باشد باید برای از بین بردن آن دست به کار شوید . تایید به خودی خود ناسالم نیست و در واقع تعریف و تمجید دلپذیر و لذت بخش است . تایید دیگران هنگامی تبدیل به یک نقطه ضعف می شود که به جای اینکه تنها یک میل و خواسته باشد به صورت نیاز در آید اگر شما خواهان تایید دیگران باشید
نیاز به تایید دیگران یعنی اینکه نظر شما نسبت به من از اعتقاد خودم نسبت به خودم مهمتر است .

شاید شما بسیاری از لحظات حال خود را صرف جلب تایید دیگران می کنید یا نگران عدم تاییدهایی هستید که قبلا با آنها مواجه شده اید . اگر تایید در زندگی شما به صورت یک نیاز درآمده باشد باید برای از بین بردن آن دست به کار شوید . تایید به خودی خود ناسالم نیست و در واقع تعریف و تمجید دلپذیر و لذت بخش است . تایید دیگران هنگامی تبدیل به یک نقطه ضعف می شود که به جای اینکه تنها یک میل و خواسته باشد به صورت نیاز در آید اگر شما خواهان تایید دیگران باشید از دستیابی به آن فقط خوشحال می شوید اما اگر به آن احتیاج داشته باشید در صورت بدست نیاوردنش از پا در خواهید افتاد . آنگاه در صورتی در درون احساس شادی خواهید داشت که دیگران تصمیم بگیرند کمی شما را ستایش کنند .

امکان ندارد که انسان بدون برخورد با عدم تایید زندگی خود را سپری نماید . این فلسفه زندگی بشری است ، بهایی است که برای زنده بودن می پردازید چیزی که بهیچوجه نمی توان از آن اجتناب کرد .

نیاز به تایید بر یک فرضیه استوار است و آن فرضیه از این قرار است : (( به خود اعتماد نکن ، ابتدا نظر دیگران را جستجو کن )) .

پیامهای اولیه تایید خواهی در خانواده

لازمست بر این نکته تاکید شود که کودکان در سالهای رشد و شکل گیری شخصیتشان نیازمند پذیرفته شدن از جانب والدین خود هستند ولی این پذیرش و تایید به هیچوجه نباید موکول به رفتار مناسب آنها باشد . همچنین نباید هر گونه گفتار ، فکر ، احساس یا عمل کودک را مشروط به تایید والدین نمود . تایید کامل و دربست کودک به مقدار زیاد کمک به رهایی او از نیاز به تایید در بزرگی می کند .

به هر حال اگر کودک احساس کند که بدون اجازه والدین خود نباید فکر یا عمل نماید آنوقت بذر عصبی و بیمار گونه تردید نسبت به خویشتن در وجود او کاشته می شود . فرهنگ ما به کودک می آموزد که در بیشتر موارد به جای اعتماد به نظر و قضاوت خود به دیگران متکی باشد : (( همه چیز را از مامان یا بابا بپرس )) ، (( من چی بخورم ؟ )) ، (( این اطاق تو است اما باید آنرا به این ترتیب منظم کنی لباسها را به جالباسی آویزان کن ، تختت را مرتب کن ، اسباب بازیها را توی جعبه بگذار و … )) .

در خواربار فروشی صندوقدار از کودک می پرسد : (( یک آبنبات می خوای ؟ )) کودک به مادر خود نگاه می کند و از او می پرسد : (( آیا من آبنبات می خوام ؟ )) . او یاد گرفته همه چیز را از والدینش سوال کند از جمله اینکه چیزی را می خواهد یا نه . از بازی کردن گرفته تا خوردن ، خوابیدن ، دوست پیدا کردن و فکر کردن . موارد بسیار کمی دیده می شود که خانواده به کودک درس اتکا به خود بدهد . این روش از آن اعتقاد بنیادی ریشه می گیرد که پدر و مادر مالک فرزندان خود هستند . پدران و مادران به جای اینکه به فرزندانشان یاری دهند تا خودشان شخصا فکر کنند ، مسائلشان را خودشان حل کنند و بخود اعتماد داشته باشند ، بیشتر میل دارند با آنها مانند مایملک خود رفتار کنند .

نمونه هایی از رفتارهای تاییدطلبانه

تایید طلبی شامل تعداد زیادی رفتارهای شخصیت شکن است که رایج ترین آنها را در زیر می آوریم :

  • تغییر موضع یا باورها بخاطر اینکه دیگری آنرا مورد تایید قرار نمی دهد .

  • بکار بردن عبارات خوشایند برای دوری از واکنش نامطلوب

  • چاپلوسی بخاطر جلب دوستی دیگران

  • احساس افسردگی یا اضطراب در برخورد با مخالفت دیگران

  • به دیگران بر چسب متکبر زدن ، که برگردان جمله (( به من توجه بیشتری داشته باش )) می شود .

  • تایید کلیه نظرات دیگران حتی اگر هیچگونه موافقتی با آنها نداشته باشید .

  • انجام خواسته های دیگران با احساس تنفر و نارضایتی از اینکه قادر نبوده اید به آنها (( نه ))بگویید .

  • ترسیدن از یک فروشنده باهوش و زرنگ و خریدن چیزی که نمی خواهید یا ترسیدن از پس دادن چیزی که خریده اید به دلیل اینکه احتما فروشنده شما را دیگر دوست نخواهد داشت .

  • پخش اخبار بد در مورد مرگ و میرها ، طلاق ها ، اشتباهات دیگران و غیره و لذت بردن از اینکه به این وسیله مورد توجه قرار می گیرند .

  • عذر خواهی های بیش از حد لزوم به منظور اینکه دیگران شما را ببخشند و تمام اوقات تاییدتان کنند .

آشکار است که فهرست بالا تا بی نهایت می تواند ادامه یابد . تایید طلبی یک پدیده فرهنگی است که در تمامی جهان دیده می شود اما تنها هنگامی ناگوار و زننده است که به صورت نیاز در می آید ، نیازی که برابر است با دست شستن از خویش و سپردن مسئولیت احساسات خود به دست افرادی که خواستار تایید آنها هستید .

به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید