نویسنده: دکتر غلامحسین قائدی

دکتر غلامحسین قائدی روانپزشک با گرایش در بیماریهای سلامت خانواده ، استاد دانشگاه وبنیانگذار کلینیک راستین است