مدیریت اضطراب اجتماعی
درمان مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری

این کتاب در سال 2000 توسط دبورا هاپ و همکاران در دو جلد راهنمای درمانگر و کتاب کار مراجعین تالیف شده است که در سال 1389 توسط دکتر غلامحسین قائدی و همکاران ترجمه شده و توسط انتشارات دانشگاه شاهد چاپ شده است. آنچه که در ادامه می خوانید از مقدمه نویسندگان درباره کتاب می باشد:
هدف ما از نگارش كتاب راهنماي درمانگر، فراهم ساختن همراه مناسبي براي كتاب ديگرمان ـ كتاب كار مراجعان‌ـ «مديريت اضطراب اجتماعي: رويكرد درماني شناختي‌ـ رفتاري » است. اميدواريم اين كتاب، كار شما با مراجعين داراي اختلال اضطراب اجتماعي را تسهيل كند. كمك به مراجعين براي غلبه بر اضطراب اجتماعي، اغلب چالش برانگيز و گاهي نيز نااميد كننده است، با اين حال ما معتقديم در بيشتر موارد اين كار ارزشمند و مفيد است.خوشحال هستيم آنچه را كه از طريق كارهاي پژوهشي و تجاربمان با ديگر درمانگران،‌ ياد گرفته‌ايم، در اختيارتان مي‌گذاريم.
كتاب اول ما با عنوان ” درمان اضطراب اجتماعي: كتاب كار مراجع با رويكرد درمان شناختي – رفتاري” ( هپ، هايمبرگ، جاستر و ترك، 2000) و اين راهنماي درمانگر، در مورد ماهيت اضطراب اجتماعي ، تكنيك هاي شناختي و رفتاربي براي مقابله با آن و نحوه اجراي بهتر اين تكنيكها و نيز چگونگي حل و فصل مشكلاتي كه طي درمان پيش مي آيند، اطلاعات بسياري را در اختيار درمانگران مي گذارند. اميد آن است كه ارائه اين راهنماي درماني به متخصصين باليني، به انتشار گسترده تر اين درمان تأييد شده، به لحاظ تجربي كمك كند و در مورد ماهيت درمان اضطراب اجتماعي پژوهش هاي بيشتري را برانگيزد و در نهايت اينكه زندگي افراد مبتلا به اثرات مخرب اين اختلال را بهبود بخشد.
متخصصين باليني كه قصد اجراي اين برنامه درماني را درند، لازم است ابتدا ” كتاب كار مراجع” را بخوانند زيرا “راهنماي درمانگر” با اين فرض نوشته شده است كه خواننده با مطالب كتاب مذكور آشنا است. پس از مطالعه “كتاب كار مراجع” ، اكثر متخصصين باليني مي توانند براي رهبري جلسات درماني منحصراً بر ” راهنماي درمانگر” تكيه كنند. همچنين وب سايتی به آدرس www.Oup.com/us/ttw كه حاوي اطلاعات بيشتري در مورد جزئيات طرح جلسه درماني است، راه اندازي شده است. در ” راهنماي مراجع” به اين وب سايت اشاره شده است. فصول ابتدايي كتاب ” راهنماي درمانگر” به اين مورد مي پردازد كه ما چگونه كاربردهاي اين درمان را در نظر مي گيريم و اطلاعات زمينه اي بيشتري در مورد اضطراب اجتماعي و درمان آن فراهم مي كنيم. بعلاوه توصيه هايي در مورد ارزيابي پيش، پس و در خلال جلسات درمان ارائه مي دهيم. در فصول مياني خلاصه اي از هر فصل از كتاب كار مراجع، براي ارجاع آسان تر ارائه شده است و نكاتي جهت دستيابي به مفاهيم مهم و مرتبط كردن آن مفاهيم با تجربه مراجع فراهم مي كند. فصول پاياني عمدتاً بر نحوه انجام مواجهه هاي اثربخش، از قبيل نظراتي براي مواجهه و توصيه هايي براي رفع مشكلات رايج در اين زمينه تمرکز نموده اند.
————————————————————————————————————————————————–
EZTERAB_copy
——————-